Podkarpacie gotowe na rok szkolny. Od 1 września wraca nauka stacjonarna

KATEGORIA: EDUKACJA / 30 sierpnia 2021

Fot. Karol Woliński

Już w środę 1 września ponad 272 tys. dzieci rozpocznie nowy rok szkolny na Podkarpaciu. Powrót do szkół będzie odbywał się w trakcie kolejnej fali koronawirusa. Przygotowania do bezpiecznego nauczania w formie stacjonarnej trwają. Oprócz stosowania się do wytycznych sanitarnych, najskuteczniejszą bronią przeciw dezorganizacji pracy szkół przez COVID-19, według władz ma być kampania informacyjna zachęcająca do szczepień.

Kluczowe szczepienia

Organizacja nowego roku szkolnego była tematem ostatnich spotkań wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzaty Rauch z dyrektorami szkół w regionie. Szkoły w związku z trwającą wciąż pandemią koronawirusa będą funkcjonować w ramach wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- Kluczowe jest oczywiście zachowywanie dystansu, noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych dla dzieci i młodzieży, jak również dbanie o higienę otoczenia i wietrzenie przestrzeni szkolnych - podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.

Placówki szkolne również otrzymają środki bezpieczeństwa i pakiety edukacyjne.

Kluczową kwestią w uniknięciu zagrożenia zainfekowaniem koronawiursem w szkołach są szczepienia przeciw COVID-19. Obecnie preparat mogą przyjąć dzieci powyżej 12. roku życia. Szczepienia dla uczniów są dobrowolne. Uczniowie już od czerwca są szczepieni w punktach populacyjnych i powszechnych. We wrześniu będzie to możliwe także w szkołach. Zgodnie z wskazaniami wojewody i kuratora oświaty, dyrektorzy mają zorganizować spotkania z rodzicami tak by zachęcić ich oraz dzieci do szczepienia. Szkoła będzie mogła również zorganizować dowóz uczniów do punktu szczepień.

- W miarę możliwości zainteresowania społeczności lokalnych będziemy także organizować mobilne punkty szczepień w okolicy szkoły - zaznaczyła wojewoda Leniart.

Powrót do szkół

Nauka w roku szkolnym 2021/2022 rozpocznie się w trybie stacjonarnym. W związku z pandemią koronawirusa, niewykluczony jest jednak powrót nauczania w trybie hybrydowym lub zdalnym. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem wśród uczniów czy też personelu, decyzję o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii powiatowego inspektora sanitarnego i podmiotu prowadzącego.

- Liczmy, że szkoły będą działać jak najdłużej w trybie stacjonarnym, ważną kwestią jest poziom zaszczepienia naszych nauczycieli. W skali kraju to 70 procent, w naszym regionie jest podobnie, są też miejsca, gdzie jest on wyższy – poinformowała Ewa Leniart.

Jak dodała podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, szkoły w związku z istniejącym ryzykiem prowadzenia zajęć zdalnych, mogą nadal liczyć na wsparcie w ramach programu Aktywna Tablica. Umożliwia on dofinansowanie do zakupu sprzętu potrzebnego do prowadzenia nauki zdalnej.

Będą dodatkowe zajęcia

W związku z prowadzeniem w poprzednim roku zajęć w szkołach głównie zdalnie, w nowym roku szkolnym prowadzone będą zajęcia uzupełniające z przedmiotów obowiązkowych dla uczniów. Tego typu pomoc skierowana jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia te rozpoczną się już 2 września. - To z jakich przedmiotów będą prowadzone zajęcia i kto weźmie w nich udział będzie zależało od uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Średnio na oddział szkolny przewidziano 15 godzin tego typu zajęć - wyjaśniła kurator Małgorzata Rauch.

Fot. Karol Woliński

Innym programem wsparcia w nowym roku szkolnym ma być również pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Ma ona za zadanie niwelować skutki ostatniego roku nauki zdalnej, który wpłynął na pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli.

Do tego dojdzie również program „Poznaj Polskę” polegający na dofinansowaniu dla szkół na organizację wycieczek szkolnych. Poziom zwrotu kosztów może wynieść nawet 80 procent.

Dane dotyczące nowego roku szkolnego 2021/2022 w województwie podkarpackim (za Kuratorium Oświaty w Rzeszowie):

Ogólna liczba uczniów - 272 909

Ogólna liczba nauczycieli – 39 966 etatów; 51 290 - osób

1. Szkoły podstawowe:

Liczba szkół podstawowych 1033 (bez filii, w tym 966 publicznych)

Liczba uczniów w szkołach podstawowych – 166 866

Liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej – 20 411

2. Szkoły ponadpodstawowe:

Liczba szkół ponadpodstawowych – 355 (+64 szkoły policealne)

Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych 106 043

Liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej – 19 026

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4