Inauguracja III edycji Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji

KATEGORIA: EDUKACJA / 11 października 2021

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zainaugurowała III edycję Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji (rok szkolny 2021/2022). Tematem poniedziałkowego seminarium inauguracyjnego i debaty z młodzieżą było bezpieczeństwo transgraniczne.

W spotkaniu wzięli udział szefowie podkarpackich służb mundurowych oraz pochodzący z Podkarpacia dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Wcześniej Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki kurator oświaty i szefowie służb mundurowych podpisali porozumienie powołujące Podkarpacką Unię Bezpieczeństwa i Podkarpacką Radę Bezpieczeństwa przy Wojewodzie Podkarpackim.

– Cieszę się, że spotykamy się ponownie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i możemy kontynuować debatę na ważne tematy społeczne – podkreśliła wojewoda podkarpacki otwierając seminarium. – Rozpoczynamy trzecią już edycję Szkoły Wolności i Tolerancji od seminarium i dyskusji dotyczącej zagrożeń transgranicznych.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Podkarpacka Szkoła Wolności i Tolerancji to cykl spotkań organizowanych przez wojewodę podkarpackiego, dedykowanych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorom szkół i nauczycielom. Celem zajęć organizowanych w ramach Szkoły jest przybliżenie słuchaczom problematyki roli jednostki w społeczeństwie, relacji państwo – jednostka, przedstawienie międzynarodowych i konstytucyjnych aspektów wolności i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich granic, a także pokazanie przejawów ich naruszeń we współczesnym świecie. Pierwsze – inaugurujące cykl zajęcia odbyły się 22 stycznia 2019 r. i obejmowały seminarium oraz debatę na temat: „Nienawiść i hejt – znak współczesnych czasów czy kolejne przejawy radykalizacji życia społecznego”.

W ramach Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji odbywają się zajęcia, seminaria, debaty młodzieży z prawnikami, socjologami, psychologami, funkcjonariuszami Policji oraz innych służb mundurowych, a także historykami. Poruszana jest m.in. problematyka mowy nienawiści, hejtu, stalkingu, współczesnych przejawów nietolerancji i dyskryminacji, a także dotycząca odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz odpowiedzialności za zachowania godzące w wolności i prawa drugiego człowieka, jakie mogą zaistnieć w środowisku szkolnym.

Od roku szkolnego 2021/2022 oferta Szkoły ulega poszerzeniu o zajęcia z zakresu kryminologii i nauk o bezpieczeństwie. W jej ramach powstała Sekcja Kryminologii, która przygotowała zajęcia dla młodzieży z aktualnych zagrożeń dla wolności i praw człowieka w kontekście współczesnych problemów bezpieczeństwa, w tym cyfrowego i transgranicznego.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4