Jak zwalczać uzależnienie od e - papierosów? 10 mln złotych na badania dla UR

KATEGORIA: EDUKACJA / 28 października 2021

Fot. Pixabay.com

Uniwersytet Rzeszowski będzie prowadził badania nad leczeniem farmakologicznym uzależnienia od papierosów elektronicznych przy pomocy cytyzyny. Uczelnia otrzymała na ten cel niemal 10 mln zł.

UR zajął pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii. W ramach konkursu wpłynęło 27 wniosków o łącznej wartości ponad 220,4 mln zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 26 wniosków. Na podstawie listy rankingowej rekomendację o finansowaniu w konkursie otrzymało 10 projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi ponad 87 mln zł.

Projekt „Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów: randomizowane placebo-kontrolowane badanie” Uniwersytetu Rzeszowskiego oceniono najwyżej (otrzymał średnią arytmetyczną 67,5) i dostał dofinansowanie w kwocie 9,86 mln zł na jego realizację.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Badawczy z Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Nauk Medycznych, a kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka.

Uzależnienie od e-papierosów stało się w krótkim czasie jednym z największych wyzwań medycyny. Używanie elektronicznych papierosów, wprowadzonych początkowo jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów, dramatycznie wzrosło w ostatnich kilku latach i jest opisywane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków jako „epidemia”. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów w populacji młodych Polaków jest już wyższy niż odsetek palaczy tradycyjnych papierosów.

- Wielu pacjentów chce zaprzestać używania elektronicznych papierosów, ale aż 70 procent z nich nie otrzymuje żadnej pomocy w tym zakresie. W ramach projektu będzie realizowane innowacyjne badanie kliniczne, którego efektem będzie opracowanie po raz pierwszy na świecie leczenia farmakologicznego uzależnienia od papierosów elektronicznych oraz tzw. podwójnego i uzależnienia, czyli uzależnienia od elektronicznych i tradycyjnych papierosów - wyjaśnia prof. Piotr Tutka.

Jeśli badanie zakończy się sukcesem, jego wyniki będą pierwszymi na świecie naukowymi dowodami, na podstawie których może zostać zarejestrowany pierwszy lek pomagający osobom uzależnionym od elektronicznych papierosów.

- Od strony naukowej będzie to innowacja i przełom na skalę światową, zaś od strony wdrożeniowej badanie będzie miało ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na całym świecie - przekonuje naukowiec.

***

Cytyzyna to organiczny związek chemiczny, alkaloid chinolizydynowy o silnych własnościach toksycznych. Ze względu na podobieństwo sposobu działania do nikotyny stosuje się ją w niewielkich ilościach jako substytut nikotyny w łagodzeniu objawów głodu nikotynowego podczas leczenia nikotynizmu.

Prof. Piotr Tutka
Fot. Uniwersytet Rzeszowski

Piotr Tutka - profesor zwyczajny nauk medycznych. Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego i kierownik Laboratorium Badań Innowacyjnych Centrum Badan Innowacyjnych UR. Profesor National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales w Sydney. Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii. Ekspert w dziedzinie neurofarmakologii, farmakologii klinicznej i uzależnienia od tytoniu. Czynny klinicysta, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii.

Autor i współautor 161 pozycji naukowych o współczynniku wpływu (impact factor) około 195. Autor i współautor przełomowych publikacji na temat antynikotynowego potencjału cytyzyny, a także metabolizmu nikotyny. Stypendysta naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, Instytutu Farmakologii Mario Negri w Mediolanie i Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Zdobywca wielu krajowych i międzynarodowych nagród naukowych m.in. Merck Sharp & Dohme International Award in Clinical Pharmacology. Konsultant międzynarodowych badań klinicznych. Wykładowca wielu uczelni medycznych w Polsce i na świecie. Współwłaściciel dwóch patentów. Popularyzator działań zmierzających do zapobiegania i leczenia uzależnień.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4