Politechnika ma nowy budynek. Będzie służył Wydziałowi Zarządzania

KATEGORIA: EDUKACJA / 13 września 2018

Nowy budynek Wydziału Zarządzania PRz
Fot. Karol Woliński

W czwartek przy al. Powstańców Warszawy oficjalnie otwarto nowy budynek dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Inwestycja kosztowała 10,4 mln złotych z czego 7,9 mln złotych stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast pozostała kwota pochodziła ze środków uczelni.

Podczas oficjalnego oddania budynku do użytku rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski dziękował osobom zaangażowanym w inwestycję, a w szczególności senatorowi, prof. Aleksandrowi Bobce.

- Chciałem przede wszystkim podziękować senatorowi Aleksandrowi Bobce, byłemu wiceministrowi nauki i szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dzisiaj możemy otwierać ten piękny obiekt. Gdyby nie pan minister to mówiąc szczerze tego obiektu by nie było. Zaczęliśmy starania o realizację inwestycji bez decyzji resortowej, natomiast teraz mamy zakończoną inwestycję. Budynek jest przygotowany do działania od 1 października, czyli od nowego roku akademickiego - powiedział prof. Markowski.

Obecny na uroczystości, senator Aleksander Bobko również wyraził zadowolenie z otwarcia nowego budynku Wydziału Zarządzania.

- Cieszę się że możemy dzisiaj otworzyć ten piękny, obiekt który uzupełni kampus Politechniki Rzeszowskiej, instytucji tak bliskiej sercom mieszkańców Rzeszowa - stwierdził prof. Bobko.

Budynek mieszczący się przy alei Powstańców Warszawy 10, składa się z dwóch kondygnacji i zajmuje powierzchnię 1,2 tys. metrów kwadratowych. W nowym roku akademickim, który rozpocznie się 1 października będą w nim prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Zarządzania. Budynek składa się z sali laboratoryjnej , trzech sal ćwiczeniowych dla 30 osób każda, sali seminaryjno-konferencyjnej na 50 osób, w której odbywać się będą również rady wydziału, sali seminaryjnej dla 14 osób oraz dziekanatu. Nowy obiekt jest połączony z istniejącym już budynkiem który służył do tej pory wydziałowi.

Budynek został przystosowany dla obsługi osób niepełnosprawnych, a zaraz obok powstały miejsca rowerowe oraz miejsca wypoczynkowe.

Budowę obiektu rozpoczęto w 2016 roku. Za jej realizację odpowiadała firma Skanska.

Karol Woliński

Nowy budynek Wydziału Zarządzania PRz
Fot. Karol Woliński

Uroczystość przecięcia wstęgi. W środku rektor PRz prof. Tadeusz Markowski
Fot. Karol Woliński

Przemawia prof. Aleksander Bobko, senator RP
Fot. Karol Woliński

Przecięcie wstęgi
Fot. Karol Woliński

Sala wykładowa
Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4