Kolejni ochotnicy zasilili szeregi podkarpackich terytorialsów

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 22 czerwca 2020

Fot. 3. PBOT

W sobotę w Nisku bramy koszar przekroczyli kolejni ochotnicy, którzy zasilili pododdziały 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. To pierwsze powołanie ochotników od ogłoszenia pandemii w Polsce. W sumie do podkarpackiej brygady przybyło 93 żołnierzy, którzy odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe szkolenie wyrównawcze.

- 20 czerwca w Nisku odbyło się powołanie ochotników do służby w strukturach 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W Nisku kwalifikowano kandydatów do batalionu rzeszowskiego, niżańskiego, dębickiego, jarosławskiego oraz sanockiego. Wcześniej wszyscy stawili się w miejscach stacjonowania batalionów, gdzie przeprowadzono badanie temperatury oraz ochotnicy wypełnili oświadczenie związane z COVID 19 - informuje kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. PBOT.

Niespełna miesiąc temu dowództwo brygady ogłosiło nabór do podkarpackich terytorialsów. - W tak krótkim czasie rękawicę podjęło 93 ochotników, w tym 27 kobiet. Są to osoby młode, które nie miały kontaktu z wojskiem, jak również z bagażem doświadczeń życiowych, którzy mówią, że od dawna chcieli wstąpić do wojska ale czas i obowiązki rodzinne nie pozwalały im na to. Teraz Wojska Obrony Terytorialnej stworzyły takie możliwości by bezkolizyjnie zrealizować swoje życiowe marzenie - przekonuje rzecznik brygady.

Fot. 3. PBOT

- Decyzja o założeniu munduru w tym trudnym czasie to wyraz ogromnej odpowiedzialności za społeczeństwo i ojczyznę. Podjęcie się tego zadania przez młodego człowieka czyni go dojrzałym obywatelem. A to najlepszy moment by wykonać pierwszy krok w dorosłość. Szkolenie jest bardzo intensywne, ale i bardzo urozmaicone. Minimum teorii, maksimum praktyki, m.in. taktyki wojskowej i strzelań bojowych tak, żeby po dwóch tygodniach ochotnicy, którzy nigdy dotąd nie byli w wojsku, nabyli umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią i poznali podstawowe zasady zachowania na polu walki – wyjaśnia dowódca 3. Podkarpackiej Brygady OT płk Dariusz Słota.

Wcielenie to pierwszy dzień tzw. „szesnastki” i „ósemki”. 16-dniowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze odbywa się w systemie ciągłym na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. W tym szkoleniu udział biorą kandydaci, którzy do tej pory nie mieli styczności z żadną z form służby wojskowej i ci którzy odbyli służbę wojskową w formie przeszkolenia wojskowego czy też byli żołnierze zawodowi.

Fot. 3. PBOT

Fot. 3. PBOT

Podczas 16 dni szkolenia podstawowego instruktorzy największy nacisk kładą na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na współczesnym polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie strzeleckie. W przededniu przysięgi wojskowej 4 lipca żołnierze ochotnicy odbędą egzamin końcowy, który składa się z wielu zadań taktyczno – ogniowych.

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 5 lipca w Nowej Dębie.

***

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy około 24 tys. żołnierzy. Formacja rozwija swoje struktury już we wszystkich województwach. Wkrótce pierwsi żołnierze WOT osiągną status gotowych do walki po trzech latach szkolenia.

Red.

Fot. 3. PBOT

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4