Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT ciągle w akcji przeciwpowodziowej

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 1 lipca 2020

Fot. 3. PBOT

We wtorek działania przeciwpowodziowe żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wizytował prezydent RP Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP spotkał się z żołnierzami w czasie zmagań w Jaworniku Polskim i Birczy. Finalnie zakończył wizytę odwiedzając mieszkańcami Trzcinicy, powiat jasielski oraz pracujących tam żołnierzy 3. PBOT wraz z druhami OSP przy usuwaniu skutków powodzi.

Wczoraj terytorialsi działali na terenie powiatów rzeszowskiego, przemyskiego, przeworskiego, łańcuckiego i jasielskiego. W sumie we wtorek zaangażowanych na Podkarpaciu było 260 żołnierzy z pięciu batalionów lekkiej piechoty oraz z pododdziałów wsparcia i zabezpieczenia WOT. Do dyspozycji żołnierzy było 12 samochodów ciężarowych, piły spalinowe oraz sprzęt saperski.

W środę trwały dalsze działania przeciwpowodziowe żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzisiaj terytorialsi wraz ze strażakami pomagali powodzianom w usuwaniu podtopień w gospodarstwach domowych. Ponadto udrażniali gminne i powiatowe drogi dojazdowe na terenie pięciu podkarpackich powiatów nawiedzonych przez żywioł. W sumie zaangażowanych jest ponad 220 żołnierzy z podkarpackich pododdziałów WOT. Do dyspozycji żołnierze mają 10 samochodów ciężarowych, piły spalinowe oraz sprzęt saperski.

Największa grupa zadaniowa w ilości 65 żołnierzy z sanockiego i dębickiego batalionu WOT pomaga powodzianom w usuwaniu skutków powodzi w powiecie jasielskim w miejscowości Trzcinica. Pozostali żołnierze działają w miejscowościach: Bircza w powiecie przemyskim, Kańczuga i Manasterz w powiecie przeworskim, Tarnawka w powiecie łańcuckim oraz Chmielnik i Dylągówka w powiecie rzeszowskim.

- Pomoc w sytuacjach kryzysowych lub klęskach żywiołowych w rejonie odpowiedzialności 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, to jeden z ważniejszych celów i misji naszej formacji. Wsparcie społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych stawiane jest na pierwszym miejscu. Żołnierze już wielokrotnie udowodnili swoim działaniem przywiązanie do swoich sołectw, gmin i powiatów oraz naszej małej podkarpackiej stolicy - mówi kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. PBOT.

Red.

Fot. 3. PBOT

Fot. 3. PBOT

Fot. 3. PBOT

Fot. 3. PBOT

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4