Bezpieczne przejścia dla pieszych na Podkarpaciu z dofinansowaniem rządu

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 23 lipca 2020

Fot. Pixabay.com

- Tylko w tym roku na terenie województwa podkarpackiego mieliśmy 123 wypadki drogowe z czego aż 33 w rejonie przejścia dla pieszych. W wypadkach tych zginęło 24 osoby, 3 zmarło w wyniku obrażeń doznanych w rejonie przejścia dla pieszych. Liczba rannych wyniosła 98, o 28 mniej niż w roku ubiegłym, ale aż 31 osób również doznało obrażeń w rejonie przejścia dla pieszych - poinformował nadinsp. Henryk Moskwa, komendant wojewódzki policji w Rzeszowie. - Najgorzej przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o kolizje drogowe, bo na 106 kolizji aż 58 zaistniało w rejonie przejścia dla pieszych. To prawie 55 procent.

Fot. Krzysztof Kuchta

Zmianie tej sytuacji ma służyć poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Ma w tym pomóc rządowy program „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. W ramach tegorocznego naboru wniosków, w naszym województwie dofinansowanie otrzymało 7 projektów lokalnych na łączną kwotę 629 tys.910 zł. Szczegóły przedstawiono na konferencji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

- Siedem projektów z Podkarpacia zyskało akceptację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i stosownej komisji międzyresortowej. W następstwie tego mają one szansę na realizację poprzez dofinansowanie. Jest ono zróżnicowane, nie przekracza 100 tysięcy złotych w zależności od zgłoszonego projektu - wyjaśniała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. - Trzy zadania zostały zgłoszone przez powiaty rzeszowski, niżański i dębicki, natomiast cztery zadania są to zadania gminne. Są one skumulowane wokół poprawy bezpieczeństwa pieszego poprzez zorganizowanie przejścia dla pieszych połączonego z budową sygnalizacji świetlnej.

Fot. Krzysztof Kuchta

W sumie wojewodowie przekazali do MSWiA 314 lokalnych propozycji projektów profilaktyczno-prewencyjnych, które zaproponowały gminy i powiaty w kontekście bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Po ocenie merytorycznej, Międzyresortowy Zespół ds. „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” wyłonił 68 projektów, które otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 6 000 000 zł w ramach celu szczegółowego nr 2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych.

- Na Podkarpaciu wiązało się to z dużą aktywnością jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły 55 projektów. 21 z tych projektów po ocenie podzespołu trafiło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji gdzie 7 z nich, czyli co trzeci projekt został wybrany do dofinansowania - zaznaczył Jakub Dzik, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie. - W tym roku z uwagi na skalę wydarzeń z udziałem pieszych w ruchu drogowym ten projekt został podniesiony do priorytetu.

W województwie podkarpackim dofinansowanie w formie dotacji otrzymało 7 projektów lokalnych:

Gmina Miejska Jarosław „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Jarosławiu”, kwota: 100 000 zł,

Powiat Niżański „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, kwota: 100 000 zł,

Gmina Jedlicze „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Jedlicze”, kwota: 66 980 zł,

Miasto Radymno „Bezpieczny pieszy w mieście Radymno”, kwota: 93 000 zł,

Powiat Dębicki „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin”, kwota: 100 000 zł,

Powiat Rzeszowski „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza”, kwota: 99 930 zł,

Gmina Miasto Leżajsk „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Mickiewicza w Leżajsku”, kwota: 70 000 zł.

Samorządy muszą zrealizować wymienione inwestycje do końca 2020 r.

Jak podkreśliła wojewoda Ewa Leniart, rządowy program jest największym przedsięwzięciem profilaktycznym w naszym kraju w obszarze bezpieczeństwa. Realizowane projekty mają charakter interdyscyplinarny i opierają się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4