Atak zimy w regionie. Apel wojewody o niezwłoczne i sprawne reagowanie służb

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 25 stycznia 2021

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W związku z sytuacją spowodowaną gwałtownymi opadami śniegu na Podkarpaciu wojewoda Ewa Leniart zwróciła się z apelem o niezwłoczne reagowanie służb i o sprawne realizowanie działań zmierzających do złagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, m. in. poprzez utrzymanie przejezdności dróg czy przeprowadzenie kontroli przestrzegania obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu z budynków i obiektów budowlanych.

Aktualna sytuacja meteorologiczna, związana z obfitymi opadami śniegu na ternie województwa podkarpackiego była w poniedziałek (25 stycznia) tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu z przedstawicielami służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz reprezentantami samorządów przewodniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Członkowie zespołu omówili kwestię zabezpieczenia województwa w kontekście występowania trudnych warunków atmosferycznych oraz ścisłej współpracy służb w zakresie reagowania i przygotowania na zagrożenia.

Aktualnie na terenie Podkarpacia obowiązują do jutra do godz. 3.00 ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami śniegu:

- 3 stopnia w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim. Prognozuje się tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm do 40 cm.

- 2 stopnia – w pozostałych powiatach. Prognozuje się tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm.

Obowiązujące ostrzeżenia IMGW.

Wszystkie drogi oraz szlaki kolejowe są przejezdne. Na drogach występuje warstwa zajeżdżonego śniegu i śliskość. Jednostki zimowego utrzymania dróg minimalizują skutki opadów śniegu. W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi służby drogowe zostały zobligowane do bieżącego monitoringu sytuacji na drogach i podejmowania działań mających na celu minimalizację zagrożenia.

Jeżeli chodzi o działania podkarpackich strażaków, PSP odnotowała 154 interwencje. Były to w większości działania związane z usuwaniem połamanych drzew i konarów oraz skutków kolizji drogowych. Wszystkie zgłoszenia są realizowane na bieżąco.

W Wojewódzkim Centrum Zarzadzania Kryzysowego działa bezpłatna i całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje m. in. na temat placówek noclegowych oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie bezdomnej i potrzebującej wsparcia.

Szczegóły TUTAJ.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4