Apel z okazji nominacji generalskiej komendanta podkarpackich strażaków

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 8 maja 2019

Nadbryg. Andrzej Babiec, komendant wojewódzki PSP
Fot. Komenda Wojewódzka PSP

W środę na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbył się uroczysty apel z okazji nominacji generalskiej podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Andrzeja Babca.

W uroczystości wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa, służb mundurowych i jednostek współpracujących, a także rodzina komendanta.

Podczas apelu nadbryg. Andrzej Babiec odebrał życzenia oraz gratulacje od gości obecnych na uroczystości. Wojewoda, jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, podziękowała komendantowi za dotychczasową owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. – Serdecznie gratuluję awansu, który jest uhonorowaniem wieloletniej i pełnej zaangażowania służby – powiedziała Ewa Leniart.

W przemówieniu nadbryg. Babiec powiedział: - Awans generalski to wielki zaszczyt i honor dla każdego strażaka. To docenienie dotychczasowej służby, ogromne wyróżnienie ale też i zobowiązanie do realizowania tego dzieła czyli dbania o bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia, dowodzenia strażakami, do tego, aby stać na straży bezpieczeństwa. Podziękował także wszystkim tym, dzięki którym mógł dostąpić zaszczytu odebrania nominacji generalskiej.

- Szczególne podziękowania kieruję do mojej Rodziny, ukochanej żony i dzieci za wsparcie, nieocenioną życzliwość oraz cierpliwość, za dzielenie ze mną trudów i niedogodności związanych z długoletnią służbą. Nie wiem czy jestem w stanie kiedykolwiek nadrobić czas, który zamiast Wam, poświęciłem służbie.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. St. bryg. Andrzej Babiec odebrał nominację generalską z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy 4 maja br. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

***

Nadbryg. Andrzej Babiec został powołany na stanowisko podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 6 kwietnia 2016 roku. Za swoją dotychczasową służbę został wielokrotnie odznaczony, m.in.: Medalem „Za ofiarność i odwagę”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, Złotym Znakiem Związku OSP RP, brązowym medalem „Za zasługi dla policji”, srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Red.

Fot. Komenda Wojewódzka PSP

Fot. Komenda Wojewódzka PSP

Fot. Komenda Wojewódzka PSP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4