Sztandar dla podkarpackich „Terytorialsów”. Otrzymali go w dniu swojego święta

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 28 września 2019

Fot. Igor Smirnow/Kancelaria Prezydenta RP

W piątek, 27 września na pl. Piłsudskiego w Warszawie prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w Święcie Wojsk Obrony Terytorialnej. Trzem brygadom WOT wręczył sztandary. Sztandary trafiły do 1. Podlaskiej, 2. Lubelskiej oraz 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezydenta Andrzeja Dudy sztandar wojskowy odebrał pułkownik Dariusz Słota - dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.

W uroczystości, w której uczestniczył też minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak asystowali wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz i starosta lubaczowski Zenon Swatek.

Fot. Igor Smirnow/Kancelaria Prezydenta RP

Podkarpacie reprezentowali między innymi: prezes Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy AK w Rzeszowie kpt. w st. spocz. Julian Pawełek, pseud. Strug, poseł Wojciech Buczak, wicemarszałek województwa Ewa Draus i burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj.

– Sztandar otrzymuje prawdziwy, sprawdzony w służbie żołnierz, który sobie na niego zasłużył. Dziś tak jest – sprawdziliście się, szanują Was. Dziękuję za to! – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej, jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej, w razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka ulega rozformowaniu.

- Ogromnie się cieszę, że właśnie dzisiaj – w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego, w dniu 80. rocznicy utworzenia Służby Zwycięstwu Polski, w obliczu kombatantów – mam ten zaszczyt, że mogę w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przekazać Wam te sztandary – w pełni zasłużone, piękne, godne. Składając zarazem życzenia, by te sztandary Wam służyły i gromadziły Was, jak kiedyś – historycznie – polskie rycerstwo gromadziło się pod Wielką Chorągwią Ziemi Krakowskiej. Niech będą dla Was znakiem, że jesteście prawdziwymi polskimi żołnierzami, którzy mają swój sztandar dlatego, że sobie na niego zasłużyli - powiedział prezydent Duda.

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu, po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą. Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem.

Fot. Wojska Obrony Terytorialnej

Pomiędzy ramionami krzyża kawaleryjskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach liczba „3 PBOT” – numer Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, haftowana złotym szychem.

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawaleryjskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczone są symbole związane z jednostką wojskową oraz symbole (herby) nawiązujące do tradycji Brygady.

Fot. Wojska Obrony Terytorialnej

W górnym prawym rogu płata sztandaru umieszczony jest Orzeł Armii Krajowej, jako symbol zakonspirowanych Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej.

W górnym lewym rogu płatu sztandaru umieszony został Krzyż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, który symbolizuje Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji („Wolność i Niezawisłość”) - polską cywilno-wojskową organizację antykomunistyczną, założoną 2 września 1945 r. w Warszawie.

W dolnym prawym rogu płata sztandaru umieszczono Herb Województwa Podkarpackiego, który jest symbolem rejonu odpowiedzialności Brygady, jakim jest województwo podkarpackie. W dolnym lewym rogu płata sztandaru umieszczona jest odznaka pamiątkowa 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Fot. Igor Smirnow/Kancelaria Prezydenta RP

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy. Na przedniej ścianie podstawy jest umieszczona liczba „3PBOT” stanowiąca numer w nazwie Brygady (3. PBOT).

Na drzewcu sztandaru umieszczonych zostało 14 gwoździ honorowych należących do przedstawicieli środowiska rządowego, samorządowego, wojskowego oraz fundatorów i rodziców chrzestnych sztandaru oraz 8 gwoździ pamiątkowych.

Fot. 3. PBOT

W skład Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru weszli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Prezes Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy AK, Prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Dyrektor IPN w Rzeszowie, Metropolita Przemyski, Biskup Pomocniczy, Biskup Senior, Biskup Rzeszowski oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej.

Wojska Obrony Terytorialnej liczą obecnie 21,7 tys. żołnierzy (w tym 3,2 tys. żołnierzy zawodowych). Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

O rzeszowskich obchodach 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Święta Wojsk Obrony Terytorialnej pisaliśmy TUTAJ.

Red.

Fot. Igor Smirnow/Kancelaria Prezydenta RP

Fot. Igor Smirnow/Kancelaria Prezydenta RP

Spotkanie z dowództwem WOT w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa
Fot. Igor Smirnow/Kancelaria Prezydenta RP

Spotkanie z dowództwem WOT w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa
Fot. Igor Smirnow/Kancelaria Prezydenta RP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4