Wioski z gminy Boguchwała zdecydowały w głosowaniu. Nie chcą do Rzeszowa

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 16 marca 2021

Sołectwa Gminy. Fot. Urząd Gminy Boguchwała

Władze Gminy Boguchwała opublikowały dziś wyniki konsultacji z mieszkańcami gminy na temat wniosku władz Rzeszowa (T. Ferenca) o odłączenie od gminy sołectwa Kielanówka i części sołectwa Racławówka celem przyłączenia ich do Rzeszowa.

W zakończonych konsultacjach wzięło udział ponad 18% wszystkich mieszkańców gminy Boguchwała, co jest wynikiem bardzo wysokim jak na ten rodzaj konsultacji. Oddano 3825 ważnych głosów.

Przeciwnych przyłączeniu Racławówki Doły do Rzeszowa było 85,4% głosujących osób, za opowiedziało się 12,1%, a wstrzymało się od głosu 2,5% głosujących.

W przypadku pytania o przyłączenie sołectwa Kielanówka do Rzeszowa przeciw zagłosowało 84,3% osób, za tym pomysłem było 14,2%, a wstrzymało się 1,5% osób.

– Tym samym mieszkańcy po raz kolejny w przeciągu ostatnich lat stanowczo wypowiedzieli się przeciwko dzieleniu i osłabianiu Gminy Boguchwała przez Rzeszów. Liczny udział w konsultacjach świadczy o tym, że jest to sprawa bardzo ważna i istotna z punktu widzenia rozwoju lokalnej społeczności, w Rzeszowie w konsultacjach w tej samej sprawie wzięło udział tylko 2% mieszkańców – głosi komunikat władz Gminy.

Głosowanie w dwóch wioskach o które wnioskował T. Ferenc

Komunikat podkreśla, że negatywny wynik konsultacji osiągnięto w każdym sołectwie Gminy Boguchwała. Przeciwni przyłączeniu byli również mieszkańcy dwóch sołectw, które były przedmiotem wniosku o przeniesienie ich do Rzeszowa.

W Racławówce 74,1% mieszkańców było przeciwnych przyłączeniu Racławówki Doły do Rzeszowa.

W Kielanówce 51,2% mieszkańców było przeciwnych przyłączeniu Kielanówki do Rzeszowa.

3,5 tys. mieszkańców gminy wyśle list do wojewody

– Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zaproponuję zgodnie z wolą mieszkańców podjęcie uchwał sprzeciwiających się planom poszerzenia Rzeszowa zarówno o Kielanówkę jak i Racławówkę Doły – zakomunikował Wiesław Kąkol, burmistrz Boguchwały.

Przypomnijmy, że miesiąc temu w Gminie Boguchwała przeprowadzono analogiczne konsultacje na temat przyłączenia Kielanówki i Racławówki jako osiedli do miasta Boguchwała (patrz: mapa). Ponieważ konsultacje w obu wioskach w tej sprawie wypadły również negatywnie, burmistrz Kąkol odstąpił od zamiaru połączenia ich ze stolicą gminy.

Obecnie niezależnie od zapowiadanego stanowiska władz Gminy względem wniosku Rzeszowa, do wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, która będzie opiniowała wniosek władz Rzeszowa, trafi list protestacyjny podpisany przez 3500 mieszkańców gminy. W liście tym sprzeciwiają się oni dotychczasowej szkodliwej dla gmin i ich mieszkańców polityce przyłączeniowej Rzeszowa.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4