24 podkarpackie samorządy zyskają 16 mln złotych na bardzo potrzebne inwestycje

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 30 czerwca 2021

Wicemarszałek Piotr Pilch wręcza samorządowcom podpisane umowy.
Fot. M. Hubala/kancelaria Zarządu UMWP

24 podkarpackie samorządy oraz spółki otrzymają wsparcie w wysokości 16 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. We wtorek 29 czerwca umowy z największymi beneficjentami podpisał wicemarszałek Piotr Pilch.

W związku z zawartymi we wtorek umowami wybudowanych zostanie blisko 50 km sieci kanalizacyjnych, 15 km sieci wodociągowych, przebudowana zostanie też 1 oczyszczalnia ścieków. Wybudowanych lub przebudowanych zostanie 5 ujęć wody oraz 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków.

- Środki te odpowiadają na bardzo ważne zapotrzebowanie, jakie jest nadal w podkarpackich gminach, a dotyczy ono właśnie tej szeroko rozumianej infrastruktury wodno-ściekowej – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

Fot. M. Hubala/kancelaria Zarządu UMWP

To już trzecie rozstrzygnięcie naboru wniosków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tym razem wsparcie trafi do sześciu beneficjentów - Gminą Nozdrzec, Kuryłówka, Tryńcza, Żurawica, Strzyżów oraz do spółki Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.

- Takie inwestycje z całą pewnością przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców, do lepszego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska – mówił podpisywania umów Piotr Pilch.

Magdalena Sobina - dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która była obecna podczas oficjalnego podpisania umów, zapowiedziała, że będzie możliwość składania kolejnych wniosków o wsparcie.

- PROW na lata 2014-2020 został wydłużony od dwa lata. Będziemy przez ten czas funkcjonować w ramach okresu przejściowego, ale z nowymi, dodatkowymi środkami – mówi Magdalena Sobina.

Dotychczas, w ramach wcześniejszych dwóch naborów, na zadania z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej podpisane zostały łącznie 124 umowy na ok. 150 mln złotych wsparcia dla beneficjentów.

Red.

Fot. M. Hubala/kancelaria Zarządu UMWP

Fot. M. Hubala/kancelaria Zarządu UMWP

Fot. M. Hubala/kancelaria Zarządu UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4