Kolejne 9,3 mln zł dla Głogowa Małopolskiego z programu Polski Ład

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 2 czerwca 2022

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Gmina Głogów Małopolski otrzyma 9,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki pozwolą na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (4,275 mln zł) i budowę dróg na terenie gminy (prawie 5 mln złotych).

W ramach pierwszego naboru z Programu Inwestycji Strategicznych gmina Głogów Małopolski otrzymała ponad 9 mln zł na rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w starej części Głogowa Młp. W tej sprawie trwają już przygotowania do realizacji inwestycji. Całość prac wraz wkładem własnym gminy, wyniesie ponad 12 mln zł.

W ramach drugiego naboru wniosków, gmina Głogów Młp. otrzymała 9,3 mln zł. Część tych środków zostanie wykorzystana na dokończenie budowy dróg osiedlowych na terenie miasta.

Wybudowane zostaną następujące ulice na os. Niwa: ul. Jodłowa, ul. Dębowa, ul. Wrzosowa, ul. Świerkowa, ul. Lubomirskiej, ul. Moniuszki, ul. Floriana, ul. Głowackiego, ul. Skargi, ul. Jagieły. Zaś na osiedlu Zabajka ul. Fiołkowa i ul. Daliowa.

Ponadto zmodernizowana zostanie infrastruktura wodna i kanalizacyjna. W ramach zadania planuje się dostawę i montaż urządzeń w celu uruchomienia drugiego ciągu MBR (technologia biologicznych reaktorów membranowych) w oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim w celu zwiększenia jej wydajności do 25 tysięcy RLM (równoważna liczba mieszkańców) i przepustowości 5 000 m3/dobę oraz budowy nowego zbiornika na wodę pitną przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudna Mała.

- Zgodnie z zasadami programu, w ciągu 9 miesięcy od ogłoszenia wyników drugiego naboru wniosków, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawców realizacji zadania. Są to kolejne bardzo duże pieniądze na realizację ważnych inwestycji na terenie naszej gminy. Dzięki tym środkom, wybudujemy nowe drogi na głogowskich osiedlach jak również zwiększymy techniczne możliwości do oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących od nowych mieszkańców i firm. W Rudnej Małej wybudujemy nowy zbiornik na wodę pitną, dzięki czemu na terenach poscaleniowych będziemy mogli rozbudować sieć wodną i uzbroić kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe – powiedział Paweł Baj Burmistrz Głogowa Młp.

Przypomnijmy, że wojewoda podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła wyniki drugiego naboru wniosków w ramach rządowego programu Polski Ład w poniedziałek (30 maja). O dotację mogły się starać samorządy z całej Polski. Podkarpacie otrzymało łącznie ponad 2,8 mld zł wsparcia finansowego na realizację 341 inwestycji. W ramach środków wybudowane zostaną m.in. drogi, mosty, szkoły, żłobki, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków i inne.

Wojewoda Ewa Leniart gratulując samorządowcom otrzymanych środków, zwróciła uwagę na lokalny charakter rządowego programu. - Wsparcie polskiego rządu to nie tylko spektakularne projekty jak Via Carpatia. To także niewielkie, ale bardzo ważne zadania – strategiczne z punktu widzenia społeczności lokalnej. O tym jak działa Program Inwestycji Strategicznych doskonale widać na przykładzie właśnie wsparcia takich inicjatyw jak „Wisłokostrada” w Rzeszowie czy budowa sali gimnastycznej w Rzepedzi. W ramach Programu środki trafiają blisko ludzi, do samorządów, poprawiając jakość naszego życia – mówiła wojewoda.

W całym kraju program wsparcia wyniósł łącznie 30 mld zł. O jego szczegółach mówił premier Mateusz Morawiecki. - Dla wszystkich gmin, miast, miejscowości, powiatów i wiosek Program Inwestycji Strategicznych ma stworzyć nowe perspektywy cywilizacyjne, w których Polska będzie w stanie konkurować z największymi i będzie dumą dla wszystkich mieszkańców – wyliczał premier.

Red.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4