Większa pula unijnych pieniędzy dla Podkarpacia. Łącznie 2,265 mld euro!

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 1 czerwca 2022

Fot. Pixabay.com

Do 2,265 mld euro zwiększona została pula środków dla naszego województwa z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 (FEP). Dodatkowe środki mają trafić na wsparcie uchodźców, opiekę długoterminową czy edukację i dokształcanie osób dorosłych.

Pierwotna kwota, jaką miało otrzymać nasze województwo wynosiła 2 mld 181 mln euro. Teraz ta pula została zwiększona o ponad 84,5 mln euro. Ostatecznie w ramach nowego programu regionalnego FEP nasz region otrzyma do wykorzystania aż 2 mld 265 mln euro.

Dodatkowe pieniądze pochodzą z przesunięcia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Chodzi o ponad 1 mld 164 mln euro. Ta pula – po ustaleniach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Komisją Europejską - została podzielona na 16 programów regionalnych. Podkarpackie jest czwartym województwem w kraju, jeśli chodzi o wysokość alokacji z EFS.

Dodatkowe środki dla Podkarpacia (84,5 mln euro) zwiększą pulę EFS w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Nowy program regionalny, tak jak poprzedni, jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy fundusz to tzw. projekty „twarde”- infrastrukturalne, drugi to obszar projektów tzw. „miękkich” - społecznych. Teraz całkowita pula środków w EFS w ramach programu regionalnego zwiększa się do 631 mln 346 tys. 245 euro.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Komisja Europejska rekomenduje, aby przesunięte środki unijne koncentrować na priorytetowych obszarach, czyli przeznaczyć je przede wszystkim na wsparcie uchodźców, opiekę długoterminową czy edukację i dokształcanie osób dorosłych. Ostateczne decyzje o obszarach, które wymagają wsparcia KE pozostawiła w kompetencji regionów.

- To naprawdę wspaniałe informacje. Jest to już kolejne powiększenie naszego programu regionalnego. Dziękujemy, że dostrzeżono większe potrzeby Podkarpacia w związku z działaniami wojennymi, które toczą się tuż za naszą granicą. To nie jedyna dobra informacja dla Podkarpacia. W nowych programach unijnych na poziomie krajowym m.in. FENiKS i FEPW będą dodatkowe środki przeznaczone na inwestycje kolejowe. Otwiera to drogę do oczekiwanych prac na linii nr 108 – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Informacje o zmianach w unijnych funduszach przekazali minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz Małgorzata Jarosińska – Jedynak, sekretarz stanu w tym resorcie. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4