Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok. Znamy już harmonogram

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 21 czerwca 2021

Fot. Paweł Bialic

Radni Rzeszowa przyjęli na ostatniej sesji kwotę oraz harmonogram prac Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

Kwota przeznaczona na RBO na przyszły rok wynosi 8,2 mln zł, co stanowi 0,5 proc. wykonania wydatków budżetu miasta Rzeszowa za 2020 r. To nieco więcej niż w roku bieżącym, gdzie obowiązuje kwota 8 mln zł. Jednak mniej niż w roku ubiegłym gdy kwota przeznaczona na RBO wyniosła 10 mln zł. Mniejszy RBO to efekt mniejszych wpływów do budżetu miasta z powodu pandemii.

Przyszłoroczny Rzeszowski Budżet Obywatelski został tradycyjnie podzielony na trzy kategorie.

Na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej przeznaczono 4,1 mln zł. Na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej zarezerwowano 3,28 mln zł. Natomiast na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym dostępna będzie kwota 820 tys. zł.

Znany jest już też harmonogram prac nad RBO na 2022 r.

Zgłaszanie projektów zaplanowano w okresie od 5 do 23 lipca 2021 r. Ich weryfikacja ma być prowadzona od 26 lipca do 20 sierpnia. 23 sierpnia ma nastąpić sporządzenie listy projektów dopuszczonych do glosowania, a do 30 sierpnia możliwe będzie jeszcze składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania.

Samo głosowanie na projekty RBO 2022 ma się odbyć w dniach od 10 września do 8 października br. Wyniki głosowania mają być opublikowane od 14 do 15 października.

Listę zadań przyjętych do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. można sprawdzić TUTAJ.

Red.

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4