Bliżej przebudowy dworca PKS w Rzeszowie. Nowy plan powtórnie uchwalony

KATEGORIA: INWESTYCJE / 26 marca 2024

Wizja nowego Dworca PKS przedstawiona w 2021 r. Widok od strony dworca PKP.
Proj. MWM Architekci

Rada Miasta Rzeszowa jednogłośnie uchwaliła we wtorek (26 marca) zmianę planu zagospodarowania dla dworca autobusowego przy ul. Grottgera i terenów przyległych. To otwiera spółce PKS Rzeszów drogę do rozpoczęcia potężnej inwestycji w tym miejscu.

Przypomnijmy, że w planach PKS Rzeszów jest budowa całkowicie nowego dworca w miejscu starego obiektu znajdującego się przy ul. Grottgera. Budynek ma być wielofunkcyjny i oprócz obsługi pasażerów ma się tam znaleźć handel, usługi, biura czy mieszkania.

PKS Rzeszów - jak deklaruje - zamierza zbudować nowy dworzec we współpracy z amerykańskim funduszem inwestycyjnym. Obiekt będzie wykraczał poza granice obecnego dworca, stąd firma przewozowa zakupiła sąsiednie działki z zabytkowymi magazynami kolejowymi i terenem po składzie węgla po spółce PSK. By móc rozpocząć przygotowania do inwestycji konieczna była zmiana planu zagospodarowania w tym rejonie, tak by teren dworca i przyległe do niego grunty kolejowe miały jedną funkcję.

Cała procedura przeciągała się z różnych powodów. W końcu w sierpniu 2023 roku Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w planie. Jednak zmiana planu zagospodarowania została uchylona przez ówczesnego wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, w związku z poważnymi uchybieniami w projekcie przygotowanym przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Chodziło o brak ustalenia minimalnej liczby miejsc do parkowania, co było konieczne z uwagi na to, że w nowym obiekcie planuje się funkcję mieszkalną. Do tego zastrzeżenia budził brak ustaleń zapisów planu z konserwatorem zabytków. Konieczność wprowadzenia poprawek oznaczała powtórzenie kilkumiesięcznej procedury planistycznej. To zaś powodowało, że skomplikują się rozmowy z inwestorem zainteresowanym przebudową dworca.

Poprawiona wersja planu zagospodarowania końcem stycznia 2024 r. została wyłożona do publicznego wglądu. Później był czas na składanie ewentualnych uwag. Ostatecznie udało się doprowadzić procedurę do szczęśliwego końca i przedłożyć poprawiony plan na marcową sesję.

Uchwała została przyjęta bez dyskusji i jednogłośnie - za głosowało 21 radnych - wszyscy obecni na sali obrad.

Wizja Dworca PKS przedstawiona w 2021 r. Widok ogólny z lotu ptaka.
Proj. MWM Architekci

Z uchwalenia poprawionego planu cieszy się Piotr Klimczak, prezes spółki PKS w Rzeszowie S.A. Na razie spółka przewozowa czeka na opublikowanie uchwały w sprawie zmiany planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i jej uprawomocnienie się. Jaki będzie kolejny krok PKS?

Jak mówi prezes Klimczak, spółka wkrótce chce ogłosić otwarty przetarg na opracowanie koncepcji dworca. Przypomnijmy, że w 2021 r. swoją koncepcję wykonaną na zlecenie PKS przygotowała pracownia MWM Architekci. Teraz także ona będzie mogła wziąć udział w przetargu. Wiadomo, że nowa koncepcja musi uwzględniać zapisy uchwalonego właśnie planu, które nie były znane kilka lat temu gdy powstawała wspomniana koncepcja.

Zwycięska pracownia zostanie zaproszona do opracowania projektu wykonawczego dworca - o ile będzie zainteresowana. Kolejnym krokiem będzie przetarg na budowę dworca.

Budowa nowego dworca ma według dotychczasowych szacunków kosztować około 300 mln zł. PKS cały czas toczy rozmowy z inwestorem w sprawie sfinansowania i szczegółów przedsięwzięcia.

Trwają też przygotowania do przeniesienia pewnych funkcji dworcowych do zabytkowych magazynów kolejowych na zapleczu obecnego dworca PKS przy ul. Grottgera. Te obiekty są objęte ochroną konserwatorską, więc mają zostać zachowane i ich wykorzystanie nie będzie kolidować z budową nowego dworca. Docelowo staną się jego częścią. Budowa i oddanie do użytku nowego dworca autobusowego rzeszowskiego PKS-u to perspektywa kilku lat.

Rafk

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4