Dwie uchwały ws. papieża. PiS w obronie Jana Pawła II, koalicja umywa ręce

KATEGORIA: POLITYKA / 28 marca 2023

Marcin Fijołek, przewodniczący Klubu Radny PiS.
Fot. Maciej Terpiński/CzytajRzeszów.pl

We wtorek 28 marca Rada Miasta zajęła się aż dwiema uchwałami dotyczącymi św. Jana Pawła II. Rozpatrzenie tej autorstwa PiS, która broniła jego dobrego imienia, zakończyło się dosyć kuriozalnym zachowaniem radnych Koalicji Obywatelskiej i Rozwoju Rzeszowa, którzy nie chcieli wziąć udziału w głosowaniu by zerwać kworum, ale pozostali na sali, co może oznaczać, że głosowanie to jednak było ważne. Wcześniej głosami tej samej koalicji podjęta została ich własna uchwała, w której doceniają oni osobę papieża, jednocześnie „umywając ręce” od jakiegokolwiek ustosunkowania się do głośnych ostatnio medialnych ataków na Jana Pawła II.

Dwie uchwały ws. papieża

Przypomnijmy, że we wtorek mogły zostać przyjęte aż dwie uchwały dotyczące św. Jana Pawła II. Swoją uchwałę zgłosił bowiem jako pierwszy klub Prawa i Sprawiedliwości i miała on być rozpatrywana podczas popołudniowej nadzwyczajnej sesji. W treści uchwały PiS wyartykułowana jest chęć obrony dobrego imienia papieża w obliczu ostatnich ataków medialnych na jego osobę oraz uczczenia 25 rocznicy nadania mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

Z kolei radni Rozwoju Rzeszowa i Koalicji Obywatelskiej w trakcie trwającej w tym dniu zwyczajnej sesji, postanowili zgłosić własny projekt uchwały dotyczący JP II, ale o innej treści. Koalicja postanowiła docenić działalność papieża, nie podejmując się jednak obrony Jana Pawła II w obliczu niedawnych medialnych prób dyskredytacji jego osoby.

- Rada Miasta nie jest upoważniona do oceny pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o działalności św. Jana Pawła II w czasie gdy był ordynariuszem diecezji krakowskiej – można przeczytać w projekcie uchwały radnych KO i RR.

W uzasadnieniu radni koalicji napisali, że weryfikowanie materiałów medialnych nie jest zadaniem polityków i powinno należeć do bezstronnych historyków.

Marcin Fijołek: umywacie ręce

Uchwała KO i RR z racji tego, że znalazła się w porządku obrad zwyczajnej sesji, była rozpatrywana jako pierwsza. Szef klubu PiS komentując ten projekt stwierdził, że od razu widać w nim sprzeczność, bo w pierwszym paragrafie doceniana jest działalność papieża, a w drugim następuje całkowite zdystansowanie się od tego.

- Taka treść uchwały to umycie rąk wobec ostatnich prób zdyskredytowania św. Jana Pawła II nierzetelnymi materiałami. Jasno podkreślam, że nasz klub uchwały w takim kształcie nie poprze - stwierdził radny PiS.

Marcin Fijołek dodał, że w jego opinii są osoby oraz wydarzenia, wobec których nie powinno się być obojętnym. Miał na myśli oczywiście dokonania Jana Pawła II oraz ostatnie ataki na jego osobę.

- Życzę wszystkim nam, by dzisiaj po powrocie do domu każdy mógł powiedzieć, że na dzisiejszej sesji zachował się jak trzeba - stwierdził na sam koniec swojej wypowiedzi lider PiS w Radzie Miasta.

Na te słowa odpowiedział Andrzej Dec, który powtarzał, że radni nie mają kompetencji do oceniania tego typu spraw i nie zajmowanie stanowiska jest jego zdaniem racjonalne.

- Ten projekt uchwały jest kompromisem pomiędzy różnymi postawami i ocenami całej sytuacji pośród naszych radnych od lewa do prawa. Wielu z nas nie jest usatysfakcjonowanych tą treścią, ale tyle nam się udało uzgodnić. Gdybyśmy chcieli wywołać szeroką dyskusję na ten temat, to temperatura na sali bardzo by się podniosła– dodał przewodniczący Rady Miasta.

Uchwała autorstwa koalicji została przegłosowana. Poparło ją 16 radnych z RR i KO, 9 przedstawicieli PiS (tak jak zapowiedzieli wcześniej) było przeciw.

Waldemar Szumny, radny PiS, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.
Fot. Maciej Terpiński/CzytajRzeszów.pl

Dyskusji nie było

To nie był oczywiście koniec tematu dotyczącego JP II na sali sesyjnej, bo kilkanaście minut później rozpoczęła się nadzwyczajna sesja zwołana na wniosek PiS. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Waldemar Szumny żałował, że nie udało się zwołać sesji w piątek 24 marca, czyli dokładną rocznicę nadania papieżowi tytułu honorowego obywatela miasta. Zaznaczał, że upamiętnienie Jana Pawła II to ważna inicjatywa dla jego klubu.

- Naszą powinnością jest ponownie oddać hołd papieżowi - mówił wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Szumny przypominał pielgrzymkę papieża do Rzeszowa, podkreślał że miała one duże znaczenie w formowaniu Diecezji Rzeszowskiej. Zauważał, że Jan Paweł II nadal jest szanowaną i docenianą postacią na całym świecie.

Z obozu koalicji jako jedyny do tej uchwały odniósł się lider KO radny Marcin Deręgowski, twierdząc, że inicjatywa PiS to zasłona dymna, która ma przykryć niegodziwości jakich zdaniem radnego dopuścił się rząd.

Kuriozalne głosowanie

Do dalszych dyskusji na ten temat nie doszło, radni przeszli do głosowania. I UWAGA! Tu zrobiło się ciekawie, bo przedstawiciele Rozwoju Rzeszowa i Koalicji Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu nie wychodząc z sali obrad. Wyszło na to, że głosował sam PiS. Wynik głosowania to 9 głosów za, 0 wstrzymujących i 0 przeciwnych. Wobec tego przewodniczący Dec ogłosił, że do podjęcia uchwały nie ma wystarczającego kworum, które wynosiło 14 głosujących.

Od razu skontrowali go radni PiS, którzy wskazali ze podczas głosowania radni RR i KO byli na sali, stąd można uznać, że brali w nim udział, co oznacza że uchwała została podjęta. To potwierdziła również dyrektor Biura Obsługi Prawnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa Janina Załuska.

- Ustawa stanowi w ten sposób, ze za uchwałą była określona liczba radnych, przeciw nie był nikt, a połowa radnych była na sesji. Tak uważam - stwierdziła Załuska.

- Ja nie podpiszę tej uchwały, być może to wymaga wyjaśnienia w Sądzie Administracyjnym. Teraz tego nie rozstrzygniemy - stwierdził Andrzej Dec i zamknął punkt dotyczący uchwały o św. Janie Pawle II.

Co ciekawe, to kolejna tego typu sytuacja w trakcie obrad Rady Miasta. W 2020 roku chcąc zerwać kworum, w głosowaniu nie chcieli wziąć udziału radni Rozwoju Rzeszowa i również wylogowali się z systemu głosowania, ale pozostali na sali sesyjnej. Wtedy sprawa również była dyskutowana. Do sprawy tego głosowania wrócimy…

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4