„This is Slovakia”. Otwarto wystawę w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim

KATEGORIA: MIEJSCA / 20 września 2023

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie we wtorek (19 września) odbył się wernisaż wystawy „Did you know? This is Slovakia”, przygotowanej z okazji 30-lecia powstania Republiki Słowackiej.

Ekspozycja prezentuje słowackie zabytki, skarby przyrodnicze, popularne kierunki turystyczne, tradycje, jak również najnowsze sukcesy Słowacji, jakimi są np.: „latające auto” czy Muzeum Sztuki Współczesnej Danubiana. Wystawa, znajdująca się w holu głównym PUW w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15), będzie dostępna dla zwiedzających do 3 października.

Do odwiedzenia wystawy zachęcali konsul generalna Republiki Słowackiej w Krakowie Słowackiej w Krakowie Zlata Šipošová, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek i prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

– Chcemy w ten szczególny sposób upamiętnić 30. rocznicę powstania Republiki Słowackiej, którą obchodzimy w tym roku. Wystawa ukazuje to, co najstarsze i to, co najnowocześniejsze. To, co najpiękniejsze i to, co najdziwniejsze. Także to, w czym jesteśmy najlepsi i co nas wyróżnia – mówiła konsul generalna Republiki Słowackiej w Krakowie Słowackiej w Krakowie Zlata Šipošová,

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że w kontekście wzajemnej współpracy bardzo ważne jest to, aby sami mieszkańcy sąsiednich krajów jak najwięcej o sobie wiedzieli.

– Sposobem na to jest m.in. prezentowanie tych wyjątkowych, kulturowych, tradycyjnych obszarów, ale także promowanie przemysłu i współpracy gospodarczej. Możemy to realizować poprzez budowanie wzajemnych relacji. Cieszę się, że ta szczególna wystawa jest prezentowana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i serdecznie zachęcam do jej odwiedzenia – mówiła wojewoda.

Partnerami wystawy „Did you know? This is Slovakia” są Konsulat Honorowy Republiki Słowacji w Rzeszowie, Instytut Słowacki w Warszawie i Slovakia Travel.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia ekspozycji.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Współpraca polsko-słowacka

Współpraca polsko-słowacka na wszystkich szczeblach rozwija się intensywnie i dynamicznie, czemu sprzyjają kontakty międzyrządowe, parlamentarne, jak i samorządowe.

Istotną rolę w stosunkach dwustronnych między Słowacją i Polską odgrywa współpraca transgraniczna. Dla rozwoju społeczności lokalnych czy regionów granicznych ważne są różnorodne rodzaje inicjatyw transgranicznych, korzystnie wpływające także na stosunki handlowe i rozwój turystyki. Mimo że najczęstszymi użytkownikami transgranicznej infrastruktury transportowej w obu krajach są mieszkańcy rejonów przygranicznych, budowa i rozwój transgranicznych dróg i linii kolejowych są ważne dla obu państw, mają zatem nie tylko lokalne znaczenie. Ważniejsze projekty transportowe dotyczące połączeń między Polską i Słowacją mają również istotne znaczenie dla pozostałych krajów regionu środkowoeuropejskiego, a także dla UE.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4