Dodatkowe fundusze na Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej

KATEGORIA: ZDROWIE / 13 marca 2024

Wizualizacja Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej według zwycięskiej koncepcji Pracowni Atelier Tektura. Widok z lotu ptaka
Fot. Pracownia Atelier Tektura/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Do 142 mln zł wzrośnie rządowe dofinansowanie budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Zgodę na zwiększenie państwowego wkładu w tę kluczową dla województwa inwestycję wyrazili właśnie ministrowie finansów oraz funduszy i polityki regionalnej. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 600 mln zł.

O dodatkowych funduszach na budowę PCMD poinformował Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej to inwestycja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Mówiąc w skrócie jest to więc przedsięwzięcie marszałka województwa podkarpackiego, czyli Władysława Ortyla z PiS. Służby wojewody w swym komunikacie nie wspominają jednak o tym ani słowem. Być może ze względu na trwającą właśnie kampanię wyborczą do samorządów.

- Bardzo się cieszę, że udało się zdobyć dodatkowe pieniądze na budowę szpitala, w którym będą się leczyć najmłodsi pacjenci z całego regionu. Ta inwestycja jest dla mnie priorytetowa, dlatego mocno zabiegałam o dodatkowe fundusze – mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.

Jak przekazał rzecznik wojewody Bartosz Gubernat, decyzję o zwiększeniu finansowania inwestycji wojewoda odebrała we wtorek w Warszawie, gdzie wspólnie z poseł Joanną Frydrych (Koalicja Obywatelska) rozmawiały o rozwoju województwa podkarpackiego. Odwiedziły Ministerstwa: Funduszy i Polityki Regionalnej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Spraw Wewnętrznych i Administracji a także Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

- W każdym z tych miejsc odbyłyśmy bardzo dobre, merytoryczne spotkania, które zaowocują kolejnymi korzyściami dla naszego województwa. Jestem przekonana, że Podkarpacie bardzo skorzysta na odblokowaniu środków z KPO, a dzięki bardzo dobrej współpracy z rządem nasze projekty będą traktowane priorytetowo – mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.

Dzięki decyzji ministrów finansów oraz funduszy i polityki regionalnej, dofinansowanie budowy szpitala z budżetu państwa wyniesie ponad 142 mln zł. Całkowita wartość zadania to 630 mln zł. Województwo podkarpackie otrzyma na ten cel także 231,7 mln zł z Unii Europejskiej. Dokument potwierdzający przyznanie dodatkowych środków przekazał Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Decyzję o zwiększeniu dofinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul oraz poseł Joanna Frydrych odebrały z rąk Jacka Protasa, wiceministra funduszy i polityki regionalnej.
Fot. Archiwum PUW

Kluczowa inwestycja medyczna

Budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej wraz z rozbudową KSW nr 2 w Rzeszowie to jedna z najważniejszych inwestycji medycznych na Podkarpaciu.

Centrum zapewni dostęp do świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych dla najmłodszych, a tym samym zmniejszy skalę migracji rodziców z chorymi dziećmi do szpitali na terenie innych województw. Ponadto Centrum zapewni rozwój Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego i umożliwi kształcenie specjalistów w specjalnościach pediatrycznych na terenie Podkarpacia.

Umowę na dokumentację projektowa na budowę PCMD wraz z rozbudową KSW Nr 2 o wartości ponad 6 mln zł podpisano w 2022 r. Za wykonanie projektu odpowiada Pracownia Atelier Tektura z Warszawy.

Będzie to budynek trzykondygnacyjny o kompleksowej, zwartej bryle. Znajdą się w nim trzy wewnętrzne patia, które doświetlą przede wszystkim oddziały oraz ciągi komunikacyjne. Budynek PCZD zostanie połączony z istniejącymi już obiektami łącznikami komunikacyjnymi na poziomie parteru, pierwszego piętra i lądowiska bezpośrednio z obecnym SOR-em.

Na Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka będzie się składać między innymi: Dziecięcy Blok Operacyjny, Dziecięcy Oddział Intensywnego Nadzoru, Dziecięcy Szpitalny Oddział Ratunkowy z salą operacyjną, Bank krwi, Klinika Urologii i Otolaryngologii Dziecięcej, z pracownią audiologiczną i foniatryczną dla dzieci, Dziecięca Klinika Alergologii i Mukowiscydozy, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i zaburzeń metabolicznych z pododdziałami – Immunologii i Reumatologii, a także Klinika Pediatrii i Gastroenterologii oraz Klinika Kardiologii Dziecięcej Zachowawczej i Interwencyjnej z salą hemodynamiki, a także Zespół dziecięcych poradni specjalistycznych z poradniami deficytowymi w tym: poradnia genetyczna z pracownią, poradnia diagnostyki prenatalnej, poradnia chorób zakaźnych, poradnia otolaryngologiczna z audiologiczną i foniatryczną.

W nowym budynku będą się mieścić także: Zespół pracowni diagnostyki nieinwazyjnej, Dziecięcy Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Centralna pracownia endoskopii pediatrycznej, Gabinet stomatologiczny do zabiegów w znieczuleniu ogólnym z salą wybudzeń, Pracownia przygotowania żywienia pozajelitowego i dojelitowego dla dzieci, a także Podkarpackie Centrum Monitorowania Zdrowia Dzieci i Młodzieży.

Na dachu budynku zostanie zlokalizowane lądowisko dla śmigłowców, co zdecydowanie usprawni transport chorych. Przy budynku powstaną również parkingi, a w samym obiekcie dodatkowo powstanie sala wykładowa dla studentów kierunku medycznego.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4