Koniec nieporozumień w KSW nr 2. „Wszystkie zostały wyjaśnione”

KATEGORIA: ZDROWIE / 12 lutego 2020

Manifestacja pielęgniarek na ulicach Rzeszowa 18 stycznia
Fot. Karol Woliński

Zakończył się konflikt w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Porozumienie między dyrekcją a związkami zawodowymi nastąpiło po spotkaniu z Barbarą Rogowska, pełniącą od niedawna obowiązki dyrektora placówki, o którym informowaliśmy już TUTAJ.

- Wszystkie nieporozumienia w Klinicznym Szpitalu nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej zostały wyjaśnione. Po spotkaniu po. dyr. Barbary Rogowskiej z przedstawicielami związków zawodowych strony konfliktu wydały stosowne oświadczenia, które można przeczytać poniżej. Wycofane zostały zwolnienia dyscyplinarne wobec dwóch przedstawiciele związków zawodowych. Uregulowane mają być także sprawy płacowe - poinformował Tomasz Leyko, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Elementem porozumienia jest przywrócenie do pracy zwolnionych przez byłego dyrektora Krzysztofa Bałątę przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych Katarzyny Ciury i Joanny Buż (podejmą pracę po powrocie z aktualnej absencji chorobowej) oraz wycofanie pozwów wobec przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Sylwii Rękas, a także wycofanie pozwów i zawiadomień do prokuratury wobec obu związków.

Jak poinformowały związki, wobec Sylwii Rękas był jeszcze jeden pozew, o którym nie miały do tej pory wiedzy.

Obie strony podpisały wspólne oświadczenie, w którym czytamy m.in.:

„Pracodawca i Zakładowe Organizacje Związkowe oświadczają, iż doszły do porozumienia w zakresie sposobu regulacji spornych spraw, w szczególności w zakresie stosunków pracy członków związków zawodowych, realizacji bez odsetek rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. (…) do dnia 16.02.2020 r. oraz zakończenia sporu zbiorowego zapoczątkowanego wystąpieniem do Pracodawcy z dnia 20 grudnia 2019 roku”

W oświadczeniu obie strony podkreśliły, że „generalnym ich zamiarem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań na bazie koncyliacyjnego rozwiązania problemów z poszanowaniem dla ochrony uzasadnionych interesów Stron”.

Zarządu obu związków (które oddzielnie od wspólnego stanowiska z dyrekcją wystosowały jeszcze własne oświadczenie) zobowiązały się do wycofania wszystkich żądań zgłoszonych w ramach procedury sporu zbiorowego. Mają one być przedmiotem rozmów i negocjacji, ale prowadzonych poza tym trybem. Procedura negocjacji ma być ustalona wspólnie przez organizacje związkowe i dyrekcję. Związki zobowiązały się też do zachowania „4 miesięcy spokoju” i dania dyrekcji w ten sposób czasu na zapoznanie się z sytuacją szpitala.

Odrębne oświadczenie wystosowała także Sylwia Rękas, przewodnicząca ZOZ OZZPiP w KSW nr 2. W pozwie wobec niej, który zdaniem byłego dyrektora miał naruszać dobre imię szpitala chodziło o wypowiedź Rękas dla jednego z rzeszowskich portali z listopada 2019 r.: „Ostatnio jeden z pacjentów cztery dni głodował, czekając na zabieg na ortopedii.”

W swoim oświadczeniu Sylwia Rękas wyjaśniła jak należy interpretować tamtą wypowiedź: „miałam na myśli przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego. Jest to tzw. „głodówka przedoperacyjna”, gdzie określenie „głodówka” oznacza ścisłą dietę. Jest to powszechnie i potocznie używane określenie w środowisku medycznym. Używając tych słów nie było moją intencją naruszenie dóbr osobistych szpitala oraz moich koleżanek i kolegów. Odnosiłam się wyłącznie do procedur okołooperacyjnych.”

Red.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4