Dzień numeru 112. Ewa Leniart: Korzystajmy z niego rozważnie

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 11 lutego 2021

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W czwartek 11 lutego obchodzimy kolejny raz Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, na który dzwonimy by powiadomić właściwe służby ratunkowe w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia, mienia i środowiska.

Z tej okazji w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, wyróżniła najlepszych pracowników tej instytucji. W czasie krótkiej konferencji prasowej wojewoda Leniart podkreślała, że praca operatorów przyjmujących zgłoszenia z numeru alarmowego jest bardzo ważnym i odpowiedzialnym zajęciem.

- Nie byłoby skutecznej, sprawnej dyspozycji właściwych służb, gdyby nie osoby, które numer 112 obsługują. Rzeszowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego wykonuje ogromną pracę, za którą serdecznie dziękuję. Wasze codzienne zaangażowanie, sumienność, rzetelność, determinacja sprawiają, że czujemy się bezpiecznie - mówiła wojewoda Ewa Leniart, która podkreślała ogromną odpowiedzialność przed jaką stoją operatorzy nr ratunkowego 112.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie jest jednym z 17 działających na terenie Polski i stanowi ważny element w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie województwa podkarpackiego. Pracuje w nim 65 osób i jest to jedna z niewielu placówek, które mają pełną obsadę kadrową w stosunku do przyznanych etatów. Operatorzy numeru alarmowego 112 odbierają zgłoszenia, analizują je pod względem zasadności, a następnie przekazują dyspozytorom właściwych służb ratunkowych, których zadaniem jest zadysponowanie sił i środków niezbędnych do prowadzenia działań.

W 2020 roku na numer 112, obsługiwany przez CPR w Rzeszowie, wpłynęło ogółem 840 640 zgłoszeń. Niestety, z tej liczby aż 532 638 to zgłoszenia niezasadne (fałszywe i anulowane). Ewa Leniart apelowała podczas konferencji aby pamiętać, że z tego numeru należy korzystać tylko w określonych przypadkach.

- W zeszłym roku do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie wpłynęło ponad 840 tys. zgłoszeń. Niestety 63 procent z nich stanowiły zgłoszenia fałszywe. Pamiętajmy, że 112 jest numerem ratującym życie. Korzystajmy z niego wówczas, gdy jest to w pełni uzasadnione, czyli w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska - zaznaczyła Ewa Leniart.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W ramach „odmiejscowienia” wewnętrznego systemu powiadamiania ratunkowego operatorzy numerów alarmowych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie obsługują także zgłoszenia przychodzące z Polski. W ubiegłym roku operatorzy numerów alarmowych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie obsłużyli 39 783 zgłoszeń. Natomiast pozostałe centra powiadamiania ratunkowego przejęły z naszego terenu 9 529 zgłoszeń.

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego do operatorów specjalny list kierował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, w którym podkreśla on, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach pracowników centrów powiadamiania ratunkowego każdego dnia.

- Pracując w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na co dzień zmagają się Państwo z ekstremalnymi wydarzeniami, w których stawką jest walka o ludzkie życie. Profesjonalizm, umiejętność szybkiego podejmowania właściwych decyzji, odporność na stres sprawiają, że obywatele, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie mogą zawsze liczyć na szybką pomoc. Państwa praca to od lat niezwykle ważny i sprawnie działający element systemu ratownictwa w Polsce – czytamy w liście ministra.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Wskazówki oraz informacje dotyczące korzystania z numeru alarmowego 112, można znaleźć na stronie www.gov.pl

Wokul

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4