W poniedziałek 26 lutego w Rzeszowie rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 24 lutego 2024

Fot. DWOT

1277 mieszkańców Rzeszowa otrzyma wezwanie do stawienia się na komisję wojskową. Kwalifikacja mężczyzn rozpocznie się 26 lutego (poniedziałek) i trwać będzie do 25 kwietnia. Paniom wyznaczono termin na stawiennictwo w dniach 22-25 kwietnia 2024 r.

Kwalifikacja wojskowa realizowana jest corocznie. Służy ocenie stanu zdrowia potencjalnych rekrutów oraz założeniu im ewidencji wojskowej.

Kto podlega wezwaniu? Są to osoby zameldowane na terenie Rzeszowa na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy. Są to: mężczyźni urodzeni w 2005 r.; mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, kobiety urodzone w latach 1997-2008, posiadające kwalifikacje przydane do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji; osoby które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawająca się na komisję wojskową powinna zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, dokumentację medyczną (m.in.: karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie choroby poradni lekarskich i innej pozwalającej na określenie danej jednostki chorobowej, a osoby noszące okulary lub szkła korekcyjne dokumentację okulistyczną określającą wadę wzroku).

Na terenie miasta powołano już Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 (przy ul. Hetmańskiej 21 - SP ZOZ nr 1), która przeprowadzi badania. Po nich wezwani otrzymają jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dla przypomnienia są to: kategoria A - zdolny do służby wojskowej, kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, kategoria D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Orzeczenie z kategorią zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D” powoduje po uprawomocnieniu (co następuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia) – przeniesienie z urzędu do rezerwy. Oznacza to także uregulowany stosunek do obowiązku obrony. Kategoria zdrowia „E” zwalnia z powinności wynikających z ustawy o obronie ojczyzny. Kategoria „B” oznacza czasową niezdolność do służby wojskowej i pozwala na ponowną ocenę stanu zdrowia, po upływie okresu wskazanego przez komisję.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzymuje orzeczenie o zdolności do służby wojskowej oraz zaświadczenie o uregulowanym stosunku do obowiązku obrony.

Informacji, w tym dotyczących rekrutacji do szkolnictwa wojskowego oraz innych ochotniczych form służby wojskowej, udziela Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie (ul. Marii Konopnickiej 5), tel. 261156111 email: wcrrzeszow@ron.mil.pl

Z kolei na terenie powiatu rzeszowskiego obejmującego okoliczne gminy kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w terminie od 14 lutego do 15 kwietnia 2024 r.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4