Państwowa Straż Pożarna z rozbudowanym systemem łączności na Podkarpaciu

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 17 marca 2024

Fot. Materiały prasowe

Państwowa Straż Pożarna na Podkarpaciu będzie jedyną w Polsce jednostką dysponującą 100 procentową łącznością radiową na terenie całego województwa. Cellnex Poland udostępnił 24 swoje lokalizacje na terenie województwa podkarpackiego na potrzeby PSP. Współpraca ta jest częścią większego projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, mającego na celu rozbudowę systemu łączności dla potrzeb usprawnienia działań ratowniczo-gaśniczych.

O wdrażaniu nowego systemu łączności dla jednostek straży pożarnej na Podkarpaciu informowaliśmy ponad rok temu.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy unijnych, a jego celem było zapewnienie systemu łączności, który jest niezbędny dla usprawnienia koordynacji podstawowych działań ratunkowych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Przed uruchomieniem projektu jedynie 70 procent obszaru województwa podkarpackiego było pokryte zasięgiem sieci straży pożarnej, a po jego uruchomieniu 100 procent powierzchni województwa jest pokryte dedykowanym systemem łączności krytycznej.

Cellnex Poland udostępnił 24 istniejące stacje bazowe, na których podkarpacka PSP zainstalowała swój system nadawczy, co stanowi 65 procent wszystkich lokalizacji wybranych przez PSP w regionie. Z systemu korzystają także jednostki regionalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Ogółem Cellnex Poland jest właścicielem 16 040 stacji bazowych w Polsce, którymi zarządza na rzecz operatorów telefonii komórkowej oraz innych podmiotów (służb mundurowych, administracji, czy też operatorów infrastruktury krytycznej). Tak szerokie pokrycie terenu umożliwia szeroki wybór potencjalnych lokalizacji.

Służby PSP i OSP w regionie podkarpackim co roku podejmują niemal 30 tys. interwencji z zakresu ratownictwa pożarowego, drogowego, wysokościowego, chemicznego i biologicznego.

- Możliwość szybkiego dotarcia do miejsca, w którym potrzebne jest przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych jest dla straży pożarnej kluczowe. Jednym z najważniejszych elementów powodzenia tych działań jest zatem doskonała łączność radiowa. Dzięki pokryciu całego obszaru województwa zasięgiem naszej sieci, będziemy mogli jeszcze sprawniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców – mówi bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

- System komunikacyjny straży pożarnej jest systemem łączności krytycznej, dlatego wymaga najwyższych standardów łączności i bezpieczeństwa. Cieszymy się, że w większości lokalizacji PSP Rzeszów wybrało do współpracy Cellnex. To dla nas dowód zaufania w stosunku do jakości naszej pracy, ale również potwierdzenie, że model współdzielenia infrastruktury przez różne podmioty ma duży ekonomiczny sens – mówi Maciej Borucki, kierujący zespołem Public Sector & Transport w Cellnex Poland.

Budowa sieci zwiększonego zasięgu to kolejny etap projektu pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”. Jest on realizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to blisko 15 mln złotych, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 12 mln złotych.

***

Spółka Cellnex Telecom jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, oferującym operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dla nowych operatorów i poprawy jakości usług dostępnych w najbardziej odległych zakątkach.

Portfolio spółki Cellnex obejmuje blisko 128 000 lokalizacji – w tym stacji, których uruchomienie jest przewidywane do roku 2030 – oraz niemal 10 000 instalacji wewnątrzbudynkowych w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce.

W Polsce Cellnex rozpoczął działalność w 2021 roku, po przejęciu infrastruktury pasywnej (wież i masztów) od operatorów sieci P4 oraz Polkomtel. Polska jest też pierwszym krajem, w którym Cellnex zainwestował również w infrastrukturę aktywną (anteny, nadajniki), odkupując je od firmy Polkomtel. Obecnie Cellnex Poland świadczy usługi zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną na rzecz Play i Polkomtel oraz innych podmiotów (służb mundurowych, administracji, czy też operatorów infrastruktury krytycznej) oraz podmiotów komercyjnych w zakresie wewnątrz budynkowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4