Radni poparli inicjatywę obywatelską. Choć bez problemów się nie obyło

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 24 listopada 2020

Powstająca zabudowa w okolicach zalewu
Fot. Archiwum portalu CzytajRzeszów.pl

Rada Miasta Rzeszowa choć nie bez przeszkód formalno-prawnych przyjęła we wtorek (24 listopada) obywatelski projekt uchwały dotyczący zwiększenia dostępu do informacji na temat polityki przestrzennej miasta. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza została przygotowana przez ruch Razem dla Rzeszowa, który w ostatnim czasie aktywnie komentuje politykę przestrzenną władz Rzeszowa. Pod projektem zebrano 1103 podpisy mieszkańców miasta.

- Samorząd to obywatele, a obywatele chcą uczestniczyć w rozwoju swojego miasta. Dostęp do informacji jest prawem obywateli, bo dzięki temu mogą podejmować dobre decyzje. To warunek budowania społeczeństwa obywatelskiego. W miarę rozwoju nowoczesnych technologii powinniśmy jako urząd udostępniać informacje tak aby w prosty i przejrzysty sposób można było z nich korzystać - uzasadniał obywatelski projekt uchwały w imieniu wnioskodawców z Razem dla Rzeszowa Jacek Strojny, prezes Stowarzyszenia Świadomy Obywatel Rzeszowa.

Zwiększenie pozycji mieszkańców w kreowaniu polityki przestrzennej miasta ma wiązać się z lepszym dostępem do informacji na temat sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ), wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pozwoleń na budowę, wniosków i zezwoleń dotyczących inwestycji drogowych.

Sama idea uchwały raczej nie stanowiła pola konfliktu jeżeli chodzi o wszystkie kluby Rady Miasta Rzeszowa. Większość radnych pozytywnie wypowiadała się na temat tej inicjatywy.

- Cieszę się, że taka uchwała trafiła na sesję w ramach inicjatywy obywatelskiej. Zaangażowanie społeczeństwa w proces budowy miasta ma kluczowy znaczenie w poczuciu, że mieszkają u siebie. Mamy nadzieje na pozytywne spojrzenie na ten projekt ze strony większości Rady - mówił na początku dyskusji Marcin Fijołek z PiS.

Radny Mirosław Kwaśniak zwracał natomiast uwagę, że często „diabeł tkwi w szczegółach” i często właśnie szczegóły dotyczące danej inwestycji mają wpływ na jej odbiór przez mieszkańców.

- To bardzo ważne aby w dzisiejszych czasach informacja była dobrze przekazana, w dodatku rzetelna i szczegółowa, bo to często te szczegóły w przypadku o wielu inwestycji decydują o jej odbiorze - mówił radny Rozwoju Rzeszowa, który apelował do prezydenta Ferenca o powołanie komisji w Urzędzie Miasta, która zajęłaby się wdrożeniem zapisów uchwały dotyczącej zwiększenia dostępu informacji.

Jedynie wiceprzewodniczący Konrad Fijołek z Rozwoju Rzeszowa wskazywał, że zapisy obywatelskiej uchwały miałyby pokrywać się z wdrażanym obecnie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego programem Systemu Informacji Przestrzennej. Na te słowa zareagowali radni Marcin Deręgowski i Marcin Fijołek wskazując, że system opracowywany przez władze województwa to inna inicjatywa, która ewentualnie może stanowić dopełnienie propozycji mieszkańców.

Problemy formalne sprawdzi wojewoda

Problemem przy uchwaleniu obywatelskiego projektu uchwały miały okazać się natomiast kwestie formalno-prawne. Konkretnie chodzi o zapis o nałożeniu na prezydenta obowiązku konkretnych zadań w kwestii dostępu do informacji dla mieszkańców, a nie tylko określenia kierunków działań w tej kwestii. Tego typu zapis w uchwale może być niezgodny z regulaminem dotyczącym obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Takiego zdania była przynajmniej dyrektor Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Rzeszowa Janina Załuska. Podobne uwagi zgłaszali również radni Rozwoju Rzeszowa, którzy mimo, że popierali samą ideę uchwały wskazywali również na krótki czas dotyczący realizacji zapisów uchwały – 31 grudnia 2020 roku.

Z racji tego, że był to projekt obywatelski, nie było możliwości wprowadzenia autopoprawki ani żadnej zmiany w jego treści. Jak wskazywał przewodniczący Andrzej Dec obiekcje Biura Obsługi Prawnej nie są do końca oczywiste i w takiej sytuacji najlepiej byłoby gdyby rozstrzygnął je wojewoda podkarpacki pełniący nadzór nad uchwałami samorządu pod kątem zgodności z obowiązującym prawem.

- Nie jest to takie łatwe do rozstrzygnięcia. Gdyby nawet wojewoda uznała, że konkretny paragraf jest sprzeczny z prawem to go wykreśli. Wtedy uchwała będzie zgodna z prawem oprócz tego paragrafu, a moim zdaniem bez tego paragrafu uchwała nie straci na swojej mocy - zauważył przewodniczący Andrzej Dec.

Podobnego zdania byli radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy apelowali o przyjęcie uchwały, a także dalsze działania w kierunku informowania mieszkańców na temat polityki przestrzennej miasta. Radny Robert Kultys wskazywał, że oprócz lepszego dostępu do informacji na temat gospodarki przestrzennej w Internecie, miasto powinno również zadbać o tego typu propagowanie wiadomości w terenie.

- Nie wystarczy coś umieścić na stronie internetowej, brakuje mi równoległej praktyki dużych ogłoszeń w przestrzeni, którymi mieszkańcy byliby informowani o przygotowaniach miejscowego planu zagospodarowania. Mogłyby to być tablice w jednolitej formie, tak aby od razu kojarzyły się z tego typu pracami - mówił Kultys.

Ostatecznie po długiej dyskusji, która głównie dotyczyła kwestii formalnych doszło do głosowania. Wzięło w nim udział zaledwie 17 radnych z czego 15 radnych było za, a dwóch radnych się wstrzymało. Za głosowali wszyscy obecni na sesji radni PiS i PO oraz trzech radnych Rozwoju Rzeszowa – Mirosław Kwaśniak, Tadeusz Ożyło i Sławomir Gołąb. Wstrzymali się Robert Walawender i Maria Warchoł z Rozwoju Rzeszowa. Część pozostałych radnych proprezydenckiego ugrupowania, którzy aktywnie brali udział w dyskusji jednak nie oddała głosu. Mowa tu m.in. o wiceprzewodniczącym rady Konradzie Fijołku czy Tomaszu Kamińskim.

Z przyjęcia uchwały cieszą się oczywiście społecznicy z Razem dla Rzeszowa. - Deklarujemy współpracę przy jej realizacji i dalszych działań mających na celu zwiększenie dostępu obywateli do informacji - zapewniają. Podziękowali też za poparcie inicjatywy Porozumieniu Spółdzielni Mieszkaniowych, Podkarpackiej Okręgowej Izbie Architektów RP, Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie oraz Polskiemu Związkowi Działkowców.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4