Planowanie przestrzenne. Czy radni poprą inicjatywę obywatelskiej uchwały?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 24 listopada 2020

Fot. Archiwum CzytajRzeszów.pl

Jak już informowaliśmy, w porządku wtorkowej (24 listopada) sesji Rady Miasta Rzeszowa, która rozpoczyna się o godz. 8.30 znalazł się przygotowany przez ruch Razem dla Rzeszowa obywatelski projekt uchwały dotyczący zwiększenia dostępu do informacji dla mieszkańców w kwestiach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inicjatyw inwestycyjnych.

- Pod projektem uchwały podpisało się 1100 mieszkańców naszego miasta. W naszym przekonaniu realizacja tej uchwały będzie pierwszym krokiem w kierunku ucywilizowania polityki zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowie oraz przyczyni się do zmniejszenia napięć społecznych wynikających z braku wiedzy na temat planowanych inwestycji w rejonie ich zamieszkania - przypominają przedstawiciele Razem dla Rzeszowa.

W ostatni piątek projektem zajęła się Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta.

- Projekt komisji został zaopiniowany pozytywnie i trafi pod obrady na najbliższej sesji Rady Miasta. Jednakże członkowie naszego porozumienia obecni na posiedzeniu odnieśli wrażenie, że wśród części radnych i dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa występuje niezrozumienie dla naszej inicjatywy i opór przed jej wprowadzeniem. Uznaliśmy, że wynika to z braku rozeznania, jak takie systemy informowania społeczeństwa funkcjonują w innych miastach Polski - przekazuje w imieniu zespołu Razem dla Rzeszowa Artur Polakiewicz. - W związku z powyższym postanowiliśmy zwizualizować nasze intencje, które towarzyszyły nam przy składaniu społecznego projektu uchwały w sprawie określenia kierunków działania dla prezydenta miasta Rzeszowa dotyczących zwiększenia dostępu mieszkańców do informacji związanej z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz inicjatyw inwestycyjnych.

Jak dodają przedstawiciele Razem dla Rzeszowa, projekt uchwały spotyka się z niezrozumieniem władz miasta oraz dużym oporem i strachem przed jej wprowadzeniem.

- Spieszymy zatem z kagankiem oświaty i wyjaśnieniami, prezentując garść wiedzy. Rzeszów Stolica Innowacji tkwi w latach 90. ubiegłego wieku w zakresie udostępniania informacji swoim mieszkańcom. Poniżej przedstawiamy przykłady dobrze zarządzanych miast, gdzie innowacja nie jest tylko pustosłowiem, gdzie wdrożono nowoczesne rozwiązania informacyjne. Nie sądziliśmy, że w tak oczywistej sprawie przyjdzie nam edukować naszych włodarzy miasta. Poniżej przykłady i zadanie domowe dla naszych władz - informuje Razem dla Rzeszowa.

Fot. Razem dla Rzeszowa

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4