Wojewoda o wsparciu finansowym od PFRON dla osób niepełnosprawnych

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 9 lipca 2020

Fot. Kamila Szeliga

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania, które mają wspomóc osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Każdego roku na ten cel fundusz przekazuje środki finansowe dla województwa podkarpackiego. W tym roku wysokość środków do dyspozycji województwa wynosi prawie 23 mln zł, natomiast do samorządów powiatowych trafiło ponad 60 mln zł. O tych kwestiach na środowej konferencji mówili wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański. Kwestie wsparcia dla osób niepełnosprawnych omówione zostały w kontekście pandemii koronawirusa oraz lokalnych kataklizmów, które w ostatnich tygodniach miały miejsce na terenie województwa i całej Polski.

PFRON udziela szerokiego wsparcia dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów udzielających pomocy osobom niepełnosprawnym. Realizowane są także działania, które mają zlikwidować bariery architektoniczne, urbanistyczne i transportowe utrudniające codzienne życie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dofinansowane są też projekty w tym, koszty utworzenia, działalności i modernizacji warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. W naszym województwie działa 37 warsztatów i 13 zakładów aktywności zawodowej.

- To że udało się wypracować pewne mechanizmy wspierające osoby niepełnosprawne jest efektem szerokiego dialogu prowadzonego z organizacjami i przedstawicielami osób niepełnosprawnych. Same pieniądze nie są rozwiązaniem wszystkich bolączek osób niepełnosprawnych. To jest próba dla wszystkich nas, abyśmy pozostali otwarci na potrzeby osób, które zmagają się ze swoimi różnymi ułomnościami, ale są i chcą być aktywne. Często potrzebują oni naszego zaangażowania, a czasem po prostu zwykłej rozmowy – mówiła na konferencji wojewoda Ewa Leniart.

Fot. Kamila Szeliga

Istotną pomoc na zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych otrzymują pracodawcy, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej w postaci comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników. Ponadto program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” daje możliwość szybkiego reagowania i uruchomienia pomocy finansowej, skierowanej do osób indywidualnych.

W briefingu prasowym oprócz wojewody Ewy Leniart oraz dyrektora Macieja Szymańskiego, wziął udział również przedstawiciel organizacji pozarządowej – prezes Stowarzyszenia „Dobry DOM” Marek Piechuta.

- Jako osoba niepełnosprawna, jako prowadzący organizację pozarządową nie wyobrażam sobie działania bez tego partnerstwa ze strony PFRON-u. Bez tego byłoby trudno funkcjonować. Przez wiele lat takiego wsparcia nie było, dopiero w ostatnim czasie mogliśmy tego wsparcia doświadczyć. Głęboko wierzymy, że ono cały czas będzie wzrastało i będzie coraz większe. Serdecznie dziękuję – mówił na konferencji Marek Piechuta, zwracając się do wojewody oraz dyrektora PFRON.

Kam.

Fot. Kamila Szeliga

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4