Marszałek Ortyl i delegacja PiS w Komitecie Regionów ws. weta do budżetu UE

KATEGORIA: POLITYKA / 26 listopada 2020

Władysław Ortyl
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl jest jednym z sygnatariuszy stanowiska wydanego przez przedstawicieli PiS w Grupie EKR w Europejskim Komitecie Regionów. Oto jego treść, która została nadesłana do naszej redakcji:

„Mając na uwadze przesłane do członków Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu (COTER) w dniu 25. listopada br. „oświadczenie polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów w sprawie użytej przez rządy RP i Węgier groźby zablokowania wieloletniego budżetu UE oraz Funduszu Odbudowy”, niezawierające daty i sposobu jego przyjęcia oraz podpisu przewodniczącego polskiej delegacji, zgodnie stwierdzamy że:

- przedmiotowe oświadczenie zostało przygotowane i rozdystrybuowane w sposób niezgodny z zasadami demokracji oraz z przyjętymi praktykami

- naniesione przez nas uwagi do oświadczenia nie zostały uwzględnione ani też skomentowane

- nie rozważono potrzeby organizacji spotkania polskiej delegacji w tak ważnej sprawie

- ostatnie spotkanie polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów odbyło się w lutym 2020 r. pomimo sygnalizowania ze strony naszych członków potrzeby częstszego dialogu

- zawsze jesteśmy gotowi na dialog z członkami polskiej delegacji zrzeszonymi w ramach innych grup politycznych.

Jako członkowie Europejskiego Komitetu Regionów reprezentujemy interesy naszych społeczności lokalnych i regionalnych, co nie powinno stanowić gruntu do walki o charakterze politycznym, wywołanej decyzjami podejmowanymi na szczeblu rządowym.

Powinniśmy w zgodzie obrać drogę dialogu ponieważ:

- wszystkim samorządom w Europie zależy na jak najszybszym przyjęciu unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy, tym bardziej, mając na uwadze kryzys wywołany pandemią COVID-19.

- polski rząd rozumie pilne potrzeby i dokłada wszelkich starań do zawarcia akceptowalnego dla wszystkich stron kompromisu, a stosowanie agresywnej retoryki nie przybliża nas do osiągnięcia tego celu.

Apelujemy przy tym by Komitet Regionów służył do budowania dobrej współpracy międzynarodowej samorządów, instytucji unijnych i władz centralnych a nie był wykorzystywany do wywoływania sporów politycznych.

Stanowisko przyjęto w dniu 26 listopada 2020 r.”

Podpisali:

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego

Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego

Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego

Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego

Paweł Grzybowski, burmistrz Rypina

Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4