PESA i Newag oferują pociągi dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

KATEGORIA: INWESTYCJE / 5 grudnia 2018

Elf 2 produkowany przez PESA Bydgoszcz
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

W przetargu na dostawę taboru i świadczenie usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawczej dla tworzonej Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) swoje oferty złożyło dwóch producentów: bydgoska PESA i nowosądecki Newag.

W części pierwszej obejmującej dostawę 8 szt. fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji trójczłonowej oferta PESY to 153 mln 996 tys. zł brutto, 3,57 zł brutto za 1 pockm (pociągokilometr) obsługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, 132 miejsca siedzące, 120 miesięcy gwarancji, 516 tys. 600 zł za pakiet pozderzeniowy, 3 mln 690 tys. zł za symulator jazdy, 615 tys. zł za przyrządy niezbędne do wykonania naprawy P3.

Oferta Newagu to 157 mln 341 tys. 600 zł brutto, 3,69 zł brutto za 1 pockm obsługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, 128 miejsc siedzących, 120 miesięcy gwarancji, 706 tys. 389 zł za pakiet pozderzeniowy, 2 mln 509 tys. 200 zł za symulator jazdy oraz 184 tys. 623 zł za przyrządy niezbędne do wykonania naprawy P3.

Dostawa symulatora, pakietu pozderzeniowego oraz przyrządów do wykonania naprawy P3 są zakresem opcjonalnym zamówienia.

Zamawiający, czyli samorząd województwa na tę część zamówienia przeznaczył nieco ponad 165 mln 104 tys. zł (brutto).

W części drugiej obejmującej dostawę 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym ofertę złożył tylko Newag. Jego propozycja to 36 mln 162 tys. zł brutto, stawka 4,08 zł brutto za 1 pockm obsługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, 105 miejsc siedzących, 643 tys. 782 zł za pakiet pozderzeniowy, 184 tys. 623 zł za przyrządy niezbędne do wykonania naprawy P3 oraz 60 miesięcy gwarancji.

W tym wypadku opcjonalna była dostawa pakietu pozderzeniowego oraz dostawa przyrządów do wykonania naprawy P3.

Samorząd przeznaczył na tę część zamówienia nieco ponad 43 mln 102 tys. zł.

Teraz oferty producentów będą podlegać analizom.

Po 2 sztuki pociągów elektrycznych i spalinowych ma przyjechać na Podkarpacie do końca czerwca 2020 r. Pozostałe 6 sztuk pociągów elektrycznych ma być dostarczone do końca września 2020 r.

Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4