Przebudowa stacji Rzeszów Główny już trwa. A co z budynkiem dworca?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 28 listopada 2018

Dworzec kolejowy Rzeszów Główny
Fot. Archiwum portalu TWiNN.pl

W tym roku rozpoczęły się prace przy przebudowie stacji kolejowej Rzeszów Główny, o czym informujemy regularnie. Na razie roboty, których inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczą zachodniej części stacji, gdzie powstaje nowy przystanek Rzeszów Zachodni, przebudowywane są mosty kolejowe nad al. Wyzwolenia i wymieniane są torowiska.

W przyszłym roku prace mają przenieść się do centralnej części stacji Rzeszów Główny i obejmą m.in. przebudowę trzech peronów, budowę nowego przejścia podziemnego, które zastąpi obecną kładkę (ma ona zostać przeniesiona do nowej lokalizacji). Ostatnim etapem inwestycji o wartości ponad 200 mln zł, która ma zakończyć się w 2021 r. będzie oczekiwana zwłaszcza przez kierowców przebudowa wiaduktu nad ul. Batorego.

Czyżby jednak zapomniano o samym budynku dworca kolejowego? Budynek w latach 2008-2009 przeszedł „estetyzację”, której efekty - zwłaszcza te wizualne - do dziś budzą kontrowersje. Chociaż na budowę na terenie dworców PKP i PKS wielkiego centrum przesiadkowego nie mamy chyba już raczej co liczyć, to sam budynek dworca kolejowego także czeka przebudowa. Musi ona być dopasowana do prowadzonych po sąsiedzku wspomnianych inwestycji PKP PLK oraz planowanej przez miasto budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK), czyli przebudowy obszaru placu przed dworcem. Modernizacją dworca zajmie się spółka PKP S.A.

- Obecnie trwa weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2019 r. Rozwiązania projektowe na każdym etapie są konsultowane oraz uzgadnianie z PKP PLK S.A. - informuje Aleksandra Grzelak, główny specjalista z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A.

Jak się dowiedzieliśmy, wizualizacje dworca będą mogły być udostępnione przez PKP S.A. dopiero po zakończeniu prac projektowych. Wstępne rysunki elewacji były jednak prezentowane w Rzeszowie w czasie warsztatów kreatywnych w grudniu 2017 r. Jak informowali wówczas przedstawiciele kolei, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, dworzec ma odzyskać wygląd z okresu po przebudowie na początku lat 60. XX wieku. Na południowo-zachodni narożnik budynku ma wrócić zegar, który przez wiele lat był elementem charakterystycznym rzeszowskiego dworca. Z elewacji dworca znikną natomiast różne dodatki wprowadzone w czasie ostatniej „estetyzacji”. Wiemy, że w środku czeka go jednak radykalna przebudowa. Pojawią się tam ruchome schody i podziemne kondygnacje, w tym bezpośrednie połączenie z wspomnianym tunelem prowadzącym do peronów i na drugą stronę stacji.

A co z porozumieniem z miastem? Na razie ratusz mimo zapowiedzi nie ogłosił wciąż przetargu na budowę RCK, a jedynie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Do tego pojawiają się informacje, że dotąd nie udało się zawrzeć porozumienia miasta z koleją.

- W ramach prowadzonej inwestycji przedstawiciele PKP S.A. i PKP PLK S.A. konsultowali się z miastem w sprawie połączenia wszystkich projektów. Ponieważ inwestycja miasta będzie wykonywana jako ostatnia, przedstawiciele Urzędu Miasta zadeklarowali, że problem połączenia obu inwestycji będzie rozwiązany przez miasto. Do tej pory miasto nie przedstawiło konkretnych rozwiązań projektowych RCK, które mogłyby zostać uwzględnione w projekcie dworca kolejowego. Obecnie trwają rozmowy trójstronne dotyczące wypracowania porozumienia między miastem, PLK i PKP S.A. - wyjaśnia Aleksandra Grzelak z PKP S.A.

Kiedy skończą się wspomniane rozmowy i dojdzie do porozumienia, na razie nie wiadomo.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4