Będzie rozbudowa łącznika do autostrady A4. Najpierw powstanie dokumentacja

KATEGORIA: INWESTYCJE / 24 listopada 2018

Węzeł autostrady A4 „Rzeszów-Północ”
Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Droga biegnąca od granicy Rzeszowa do węzła autostrady A4 „Rzeszów-Północ”, czyli dawna droga krajowa nr 9 zostanie zmodernizowana. Docelowo będzie poszerzona i stanie się dwujezdniowa. W ramach przedsięwzięcia przewidziano m.in. budowę chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych dla rowerzystów, zatok autobusowych, budowę odcinków kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę oświetlenia. Projekt ma być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Żeby inwestycja była jednak możliwa, najpierw musi powstać dokumentacja. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie ogłosił przetarg na jej wykonanie. Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem i uzyskaniem na rzecz Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie inwestycji drogowej – decyzji ZRID. Na razie Starostwo Powiatowe w Rzeszowie dysponuje programem funkcjonalno-użytkowym opracowanym przez firmę Promost Consulting.

Droga przebiega przez trzy miejscowości: Rudna Mała, Pogwizdów Nowy i Zaczernie w powiecie rzeszowskim. Początek rozbudowywanej drogi znajduje się na wysokości Szpitala Św. Rodziny w Rudnej Małej. Jej koniec będzie zlokalizowany na nowej granicy administracyjnej Rzeszowa, która zmieni się po włączeniu 1 stycznia 2019 r. sołectwa Miłocin do miasta.

Dokumentacja ma objąć rozbudowę drogi głównej na odcinku ok. 2,765 km, a także rozbudowę dróg gminnych i powiatowych w obrębie skrzyżowań. W ciągu łącznika do autostrady mają powstać dwie jezdnie o szerokości 7 m. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1377R (kierunek Zaczernie) powstanie rondo o średnicy 45 m. Wzdłuż drogi powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja pociągnie za sobą konieczność wyburzenia dwóch budynków mieszkalnych i jednego gospodarczego.

Wykonawca ma opracować dokumentację projektową, uzyskać niezbędne zezwolenia oraz opinię do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do 30 czerwca 2019 r. Natomiast do 30 września przyszłego roku wykonawca będzie musiał zrealizować całość zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Termin składania ofert został upływa 30 listopada br.

Powiat rzeszowski zajmie się modernizacją odcinka drogi przebiegającego na jego terenie, a co z kilkusetmetrowym odcinkiem na terenie Miłocina, który za kilka tygodni zostanie włączony do Rzeszowa? Tym fragmentem drogi będzie musiało zająć się już miasto. W projekcie budżetu Rzeszowa na 2019 r. na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej” zapisano 250 tys. zł. Te środki mają pozwolić przystąpić do opracowania dokumentacji miejskiego odcinka łącznika z węzłem autostrady.

Gdy będą już gotowe obie dokumentacje - powiatowa i miejska, będzie można przystąpić do realizacji obu części całej inwestycji. Powinna powstać w ciągu kilku najbliższych lat.

Tomasz Wrzesiński

Orientacyjna mapa drogi
Fot. Materiały Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Fragment planu drogi z zawrotką i rondem na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1377R
Fot. Materiały Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4