Znowu problemy z przebudową czterech skrzyżowań. Oferty kilka razy wyższe od budżetu

KATEGORIA: INWESTYCJE / 23 listopada 2018

Do przebudowy skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Cieplińskiego nie zgłosiła się żadna firma. W przypadku pozostałych trzech skrzyżowań, oferty firm kilka razy przekraczają założony budżet
Fot. Tomasz Wrzesiński

Kolejne problemy z powtórzonym przetargiem na przebudowę czterech ważnych rzeszowskich skrzyżowań: al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego, al. Wyzwolenia z al. Okulickiego wraz z przebudową wylotu ul. Osmeckiego, al. Piłsudskiego z al. Cieplińskiego i al. Niepodległości z al. Armii Krajowej.

Prace mają głównie polegać na dobudowie prawoskrętów na skrzyżowaniach. Przebudowa ma być realizowana w ramach projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” finansowanego ze środków UE.

Ratusz powtórzył przetarg, bo za pierwszym razem nie zgłosiła się żadna firma. W powtarzanym postępowaniu termin zakończenia robót wydłużono do 30 września 2019 r. Przetarg został podzielony na cztery części – każda obejmuje przebudowę jednego ze skrzyżowań.

W czwartek (22.11) urzędnicy otwarli oferty. Tym razem do trzech części przetargu zgłosiło się tylko po jednej firmie. Natomiast do części obejmującej przebudowę skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Cieplińskiego nie wpłynęła żadna oferta. Tę część przetargu od razu unieważniono.

Niestety, ofert firm, które się zgłosiły przekraczają kilka razy założony przez miasto budżet.

Ofertę na przebudowę skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego złożyło konsorcjum przedsiębiorców, z firmą PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika jako liderem oraz firmą PBI WMB sp. z o.o. z Sandomierza jako partnerem. Oferta konsorcjum opiewa na kwotę przeszło 934 tys. zł. Tymczasem miasto przeznaczyło na to zadanie tylko 200 tys. zł.

To samo konsorcjum zgłosiło się do przebudowy skrzyżowania al. Niepodległości z al. Armii Krajowej. W tym wypadku propozycja wykonawcy to przeszło 820 tys. zł. Ratusz przewidział na ten cel 200 tys. zł.

W najbardziej skomplikowanym zadaniu - przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego wpłynęła oferta Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa. Jej wartość to niecałe 9 mln zł. Budżet jaki przygotowało miasto na tę inwestycję to ponad 2 mln 811 tys. zł.

Dla informacji podajmy jeszcze, że na przebudowę skrzyżowania obok hotelu Rzeszów, gdzie nie zgłosiła się żadna firma, miasto przeznaczyło 420 tys. zł. Unijne dofinansowanie do całości inwestycji to ponad 2,7 mln zł.

Co teraz zrobią władze miasta? Zamiast 3,7 mln zł jak założono w projekcie budżetu na 2019 r., na inwestycję potrzeba byłoby co najmniej 11 mln zł. Czy ratusz dołoży brakujące przeszło 7 mln zł? O ile dołożenie blisko pół miliona zł jak stało się to w przypadku innej, podobnej inwestycji – przebudowy skrzyżowania ul. Obrońców Poczty Gdańskiej z al. Wyzwolenia było do zaakceptowania, to w tym przypadku może być już problematyczne.

Z drugiej strony, powtarzanie przetargu w nieskończoność także może nie dać efektu. Mało prawdopodobne, żeby firmy obniżyły wartość swoich ofert. Sytuacja na rynku inwestycji pokazuje, że ceny cały czas raczej rosną. Tak czy inaczej, urzędnicy muszą podjąć jakąś decyzję, bo inwestycja wpisana do unijnego projektu musi być zrealizowana.

Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4