Wrócą połączenia PKS? 17 wniosków na dopłaty do 211 linii jest u wojewody

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 14 sierpnia 2019

Dworzec PKS w Rzeszowie
Fot. Paweł Bialic

3,5 mln zł – na taką kwotę dofinansowania opiewają wnioski podmiotów odpowiedzialnych za organizację komunikacji publicznej na Podkarpaciu. Trafiły one do wojewody w ramach naboru związanego z utworzonym niedawno Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ma to być odpowiedź rządu na wykluczenie komunikacyjne, które występuje w wielu miejscach kraju, w tym także na Podkarpaciu. Według informacji przekazanych nam przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki wnioski o dofinansowanie w ramach funduszu złożyło 17 podmiotów z terenu całego województwa, a dofinansowaniem może być objęte 211 linii komunikacyjnych.

Przypomnijmy, że województwo podkarpackie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymało do końca tego roku kwotę 19,6 mln zł. Informowaliśmy o tym TUTAJ. Jak widać podmioty odpowiedzialne z organizację przewozów zwróciły się na razie o stosunkowo małe wykorzystanie dofinansowania, bo wspomniane 3,5 mln zł to tylko około jedna szósta z całej dostępnej kwoty. Może być to związane z dosyć krótkim terminem składania wniosków o dofinansowanie, które można było składać od 1 sierpnia do 12 sierpnia.

Jak tłumaczył nam w zeszłym tygodniu Piotr Klimczak, prezes PKS Rzeszów czyli firmy, która odpowiada za dużą liczbę przewozów w regionie , niektóre linie komunikacyjne, które przejeżdżają przez kilka powiatów aby uzyskać dofinansowanie wymagają porozumienia samorządów, a to wiąże się z długotrwałymi procedurami.

Jednym z podmiotów, który złożył wniosek o dofinansowanie jest skupiający 9 podrzeszowskich samorządów Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, czyli organizator Międzygminnej Komunikacji Samochodowej oraz właściciel spółki PKS Rzeszów. Łączna kwota dofinansowania o jaką wnioskuje ZG „PKS” w tym roku obejmująca również połączenia realizowane na terenach innych samorządów, opiewa na około 400 tys. zł i obejmie 10 linii komunikacyjnych.

Jak dowiedzieliśmy się w Związku Gmin „PKS”, wniosek o objęcie dopłatą przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 10 liniach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie powiatu rzeszowskiego jaki został 9 sierpnia złożony do wojewody, wynika z realizacji Planu Transportowego Powiatu Rzeszowskiego na mocy porozumienia w zakresie organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na terenie powiatu rzeszowskiego.

- Na najbliższe 4 miesiące roku 2019 na wskazanych liniach deficyt szacowany jest na kwotę 397 904 zł, z czego planowana kwota dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych ma wynieść 325 801 zł, pozostałą kwotę pond 72 tys. dofinansuje powiat rzeszowski oraz samorządy, których dotyczą zaplanowane linie - słyszymy w ZG „PKS”.

Linie przywrócone lub zmodyfikowane na terenie powiatu rzeszowskiego, objęte wnioskiem Związku Gmin „PKS”:

- Sokołów Młp. – Łowisko

- Błażowa – Dynów

- Rzeszów – Dynów przez Szklary

- Rzeszów – Dynów przez Futomę

- Rzeszów – Kąkolówka

- Rzeszów - Grzegorzówka

- Rzeszów - Hyżne Nowa Wieś

- Rzeszów – Boguchwała – Lubenia – Straszydle

- Rzeszów - Tyczyn – Siedliska – Lubenia – Sołonka – Straszydle

- Rzeszów – Bratkowice przez Rudną Wielką.

Wnioski złożone do wojewody podkarpackiego, będą rozpatrywane do najbliższego wtorku.

- Wydział Infrastruktury do 20 sierpnia dokona oceny złożonych wniosków i jeżeli taki wniosek został złożony poprawnie to z podmiotem go składającym zostanie podpisana umowa - wyjaśnia Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody.

Umowy zostaną zawarte pomiędzy wojewodą, a podmiotami, których wnioski uzyskają pozytywną opinię służb wojewody. Pierwsze kursy na liniach objętych dofinansowaniem mogą ruszyć już od początku września.

Jak zapowiadała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to projekt, który będzie realizowany również w latach 2020-2021 i na jego obsługę rząd planuje przeznaczyć 800 mln zł rocznie w skali całego kraju. W tym roku to 300 mln zł. Jak słyszymy w ZG „PKS”, w przyszłym roku związek również będzie składał wnioski o dofinansowanie w ramach tego funduszu.

- Z uwagi na termin przygotowania wniosków oraz konieczność wprowadzenia zmian i modyfikacji linii objętych Planem transportowym, we współpracy ze Starostą Powiatu Rzeszowskiego, Związek planuje na nowy rok zwiększenie zakresu komunikacji objętej wnioskiem. Mając na względzie przebieg i zasięg linii zaplanowanych do wniosku na rok 2020 w niektórych przypadkach będzie to wymagało zawarcia porozumień z sąsiadującymi samorządami oraz uzgodnienia kwestii finansowania wkładu własnego organizatora. Mamy nadzieję, że działania te zostaną zrealizowane i pozwolą na dalsze przywracanie zawieszonych połączeń komunikacyjnych oraz rozbudowywanie istniejących, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez pasażerów - informuje ZG „PKS”. - Wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych pozwoli na zachowanie dogodnej siatki połączeń dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego oraz sąsiadujących z nimi miejscowości na terenie ościennych powiatów.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4