Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne za 100 mln zł powstanie do 2023 r.

KATEGORIA: INWESTYCJE / 16 września 2019

Przebudowany budynek dworca Rzeszów Główny z bezpośrednim zejściem do tunelu prowadzącego na perony, podziemny parking pod placem Dworcowym, m.in. z postojem taksówek, a na górze stanowiska odjazdów autobusów. To tylko niektóre z planowanych rozwiązań w ramach Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK), które ma powstać do końca 2023 r.

Oczekiwana od lat przez mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia inwestycja o nazwie RCK będzie możliwa dzięki podpisanym w poniedziałek porozumieniom władz Rzeszowa oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

O szczegółach inwestycji i zawieranych porozumień informowaliśmy już wcześniej TUTAJ. Przypomnijmy, że pierwsze porozumienie trójstronne pomiędzy gminą miasto Rzeszów, a PKP S.A i PKP PLK S.A. dotyczy przekazania miastu działek przydworcowych, na których ma zostać zrealizowana część RCK, za którą odpowiada samorząd Rzeszowa.

Drugie porozumienie pomiędzy władzami Rzeszowa, a PKP S.A dotyczy wspólnych zasad realizacji RCK, w tym przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego, w którym miałby zostać wyłoniony jeden wykonawca odpowiadający za realizację RCK. Koszt całej inwestycji może wynieść około 100 mln zł, z czego 69 mln zł zostanie pokryte z budżetu miasta przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Miasto w ramach realizacji RCK będzie odpowiedzialne za budowę parkingu wielopoziomowego z nowoczesnym zagospodarowaniem placu Dworcowego, a także przebudowę sąsiadującego układu komunikacyjnego.

Fot. Paweł Bialic

- Zmieniamy Rzeszów i już niedługo ten teren się zmieni, jest to kolejna inwestycja, która upiększy Rzeszów i usprawni komunikację w mieście. Pozostanie nam tylko dworzec PKS, który też musi zostać wyremontowany i będziemy się starać przekonać do tego właściciela - mówił prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, tuż przed podpisaniem porozumień w sprawie realizacji RCK.

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc
Fot. Karol Woliński

Inwestycja PKP S.A. dotycząca modernizacji całego budynku dworcowego jest również współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szacowana wartość przebudowy rzeszowskiego Dworca Głównego oraz budowy obniżonego placu na poziomie -1, który ma prowadzić do tunelu realizowanego w ramach remontu stacji Rzeszów Główny (prowadzonego obecnie oddzielnie przez PKP PLK), to około 29 mln zł. Budynek dworca, według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z zewnątrz zachowa swój modernistyczny charakter. Zdaniem Małgorzaty Zielińskiej z zarządu PKP S.A prace wewnątrz dworca zdecydowanie poprawią jakość świadczonych tam usług.

Dworzec Główny PKP czeka przebudowa
Fot. Paweł Bialic

Pod placem Dworcowym powstanie podziemny parking
Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

- Wewnątrz dworca poprawi się komfort pasażerów, poprawi się bezpieczeństwo, czy sprawa informacji pasażerskiej, co jest niezwykle ważne. Będzie on również w pełni dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych zgodnie z wszystkimi normami - mówiła Małgorzata Zielińska z zarządu PKP S.A.

Małgorzata Zielińska z zarządu PKP S.A.
Fot. Karol Woliński

Szacuje się, że realizacja inwestycji pod nazwą Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne potrwa do 2023 roku, przy czym remont samego budynku Dworca Głównego ma zakończyć się już w 2022 roku.

Oprócz przebudowy samego placu Dworcowego, w ramach RCK miasto przebuduje też sąsiadujące z inwestycją ulice. Chodzi głównie o ul. Grottgera na odcinku od pl. Kilińskiego do ul. Asnyka. Na skrzyżowaniu ul. Grottgera z ul. Asnyka ma powstać rondo.

W briefingu prasowym organizowanym tuż przed podpisaniem porozumień wzięła udział również wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która stwierdziła, że rozwój transportu kolejowego jest jednym z priorytetów dla obecnego rządu.

- Dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest bardzo ważne ażeby przede wszystkim ruch pasażerski odbywał się nie tylko drogami, ale również polską koleją. Proces zainteresowania i korzystania z połączeń kolejowych, który obserwujemy w ostatnich latach jest dla nas bardzo ważny - powiedziała Ewa Leniart przypominając również o trwających pracach związanych z przebudową stacji Rzeszów Główny, których koszt wyniesie ok. 205 mln zł.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
Fot. Karol Woliński

Według wojewody, Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne powinno być intermodalnym punktem, skupiającym różne środki transportu. Chodzi tu głównie o wspomniany już przez prezydenta Ferenca dworzec PKS, który pierwotnie również miał być elementem RCK. Jednak w związku z brakiem porozumienia pomiędzy władzami Rzeszowa, PKP S.A oraz PKS, inwestycja obejmie tylko dworzec kolejowy i jego okolice. Podobne zdanie w sprawie skupienia większej ilości środków transportu przy RCK wyraził również poseł Prawa i Sprawiedliwości, Wojciech Buczak.

Poseł Wojciech Buczak
Fot. Karol Woliński

- Wyrażam nadzieję, że to krok w stronę pójścia dalej, aby od wiaduktu Tarnobrzeskiego po przebudowywany wiadukt przy ul. Batorego wybudować wielkie intermodalne centrum komunikacyjne. To co teraz będzie realizowane jest bardzo pozytywnym krokiem i ważne, że projekt tej inwestycji nie blokuje, aby w przyszłości takie duże centrum komunikacyjne mogło powstać - mówił poseł PiS.

Przypomnijmy, że powstanie tego typu intermodalnego centrum komunikacyjnego zakłada plan projektu zagospodarowania przestrzennego okolic dworca kolejowego, który był prezentowany w sierpniu tego roku przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Według planu miejskich urbanistów na terenach na północ od Dworca Głównego, gdzie znajduje się zespół zabytkowych budynków stacyjnych, miałby powstać dworzec autobusowy dla przewozów regionalnych, który byłby połączony komunikacyjnie z Dworcem Głównym. Jednak jak wiadomo realizacja tej wizji miejskich urzędników, to kwestia raczej dalekiej przyszłości.

Mateusz Wanat, zastępca dyr. Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK
Fot. Karol Woliński

Podpisanie porozumień dotyczących realizacji RCK odbyło się w poczekalni budynku dworca, w sąsiedztwie którego obecnie trwają intensywne prace związane z gruntowną modernizacją całej stacji Rzeszów Główny. Będzie ona również będzie miała duże znaczenie w kontekście powstania centrum komunikacyjnego. Jak stwierdził Mateusz Wanat, zastępca dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK, prace związane z remontem stacji Rzeszów Główny mają się zakończyć w 2021 roku.

- Jak widać prace są intensywnie prowadzone i mamy nadzieję że zostaną one z wyprzedzeniem zakończone i ten termin zostanie zachowany - powiedział Mateusz Wanat.

Wokul

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4