Miasto i kolej dogadują się! W poniedziałek umowa w sprawie RCK i dworca

KATEGORIA: INWESTYCJE / 13 września 2019

Wizualizacja placu Dworcowego przebudowanego w ramach Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Już w poniedziałek (16 września) na dworcu Rzeszów Główny przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i gminy miasto Rzeszów podpiszą porozumienia, dzięki którym będzie mogło powstać Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne – węzeł przesiadkowy integrujący kolej z komunikacją miejską. W ramach RCK planowane są m.in. podziemny parking oraz udogodnienia dla pasażerów taksówek i rowerzystów.

Pierwsze, trójstronne porozumienie zostanie podpisane przez kolejowe spółki PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz gminę miasto Rzeszów. Dokument dotyczy zbycia przez PKP na rzecz miasta terenu przydworcowego, na którym planowana jest budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, a także określenie zasad współpracy pomiędzy wszystkimi stronami. Sygnatariuszami drugiego porozumienia są Polskie Koleje Państwowe S.A. i gmina miasto Rzeszów. Kluczową kwestią ujętą w dokumencie jest skoordynowanie realizacji dwóch inwestycji: kompleksowej przebudowy dworca kolejowego oraz budowy miejskiej części RCK. Kolej i miasto planują przeprowadzić wspólne postepowanie przetargowe, w ramach którego wybrany zostanie wykonawca obydwu inwestycji.

- PKP S.A. planują kompleksową modernizację całego budynku dworcowego Rzeszów Główny oraz budowę obniżonego placu na poziomie -1. Budynek, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z zewnątrz zachowa swój modernistyczny charakter. Wnętrze obiektu zostanie przebudowane w celu poprawy komfortu obsługi podróżnych oraz zapewnienia większej dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się: podróżnych z dużymi bagażami, pasażerów z niepełnosprawnościami czy osób starszych. Budynek dworca zostanie wyposażony w nowoczesne systemy teleinformatyczne oraz bezpieczeństwa. Budowa placu na poziomie -1 ma na celu stworzenie nowoczesnego zintegrowanego węzła komunikacyjnego. Wykonany plac będzie pełnił funkcje łącznika, który zapewni komunikację pomiędzy budynkiem dworca, parkingiem podziemnym oraz peronami - informują PKP S.A.

Inwestycja PKP S.A. jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szacowana wartość przebudowy rzeszowskiego Dworca Głównego to około 29 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 roku.

Natomiast inwestycja gminy miasto Rzeszów polegająca na budowie parkingu wielopoziomowego z nowoczesnym zagospodarowaniem placu Dworcowego, a także przebudową sąsiadującego układu komunikacyjnego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Szacowana wartość robót i dostawy systemów ITS to ponad 69 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2023 roku.

Dodajmy, że na poziomie 0 placu Dworcowego powstaną stanowiska dla autobusów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej, a obecny postój taksówek zostanie przeniesiony pod ziemię.

Wizualizacja placu Dworcowego przebudowanego w ramach Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Krajowego Programu Kolejowego prowadzą przebudowę stacji Rzeszów Główny. To inwestycja za 205 mln zł netto współfinansowana z POIiŚ.

- Mieszkańcy i odwiedzający miasto zyskają do 2021 r. nowoczesną stację z trzema nowymi peronami wyposażonymi w wiaty i ławki. Nowe przejście pod torami zastąpi kładkę. Windy i schody ruchome oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne ułatwią komunikację. Dzięki inwestycji stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Przebudowa Rzeszowa Głównego tworzy możliwości do sprawnego powiazania komunikacji kolejowej – podróży dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych z komunikacja miejską. Dzięki projektowi PLK poprawia się również system komunikacji w mieście. Jest poszerzany wiadukt nad ul. Batorego, co znacznie usprawni ruch drogowy. W ramach projektu powstał również nowy przystanek Rzeszów Zachodni - przypominają przedstawiciele PKP S.A.

Red.

Wizualizacja placu Dworcowego przebudowanego w ramach Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4