Podrzeszowskie gminy też skorzystają. 310 mln zł na remont dróg w regionie

KATEGORIA: INWESTYCJE / 4 września 2019

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Gminy Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne i Trzebownisko znalazły się na liście beneficjentów dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku w jego ramach do podkarpackich samorządów trafi ponad 310 mln zł, co przełoży się na ponad 260 zadań gminnych i powiatowych oraz remont 355 kilometrów dróg.

- Miło nam poinformować, że województwo podkarpackie otrzyma rekordową kwotę 310 mln zł na remont dróg samorządowych, na co złożą się zadania gminne i powiatowe z naboru przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku oraz kolejnego, który został przeprowadzony w tym roku - powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas środowej konferencji prasowej dotyczącej Funduszu Dróg Samorządowych.

W zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań, w ramach naboru na 2019 rok na Podkarpaciu, znalazło się 139 zadań gminnych o wartości 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. W ramach naboru zeszłorocznego obecnie jest już realizowanych 60 zadań gminnych i powiatowych o łącznej kwocie 74 mln zł, co daje nam całą kwotę 310 mln zł alokacji środków z funduszu na Podkarpaciu w 2019 roku.

Warto zaznaczyć, że w stosunku do listy zadań rekomendowanych do dofinansowania premier dokonał zwiększenia ilości zadań zatwierdzonych do dofinansowania o dodatkowe 43 zadania gminne oraz zwiększył poziom dofinansowania do 80 proc. dla kolejnych 52. Zwiększyło to alokację środków Funduszu dla województwa podkarpackiego w roku 2019 o ponad 42 mln zł (dodatkowe środki finansowe).

Zdaniem posła Wojciecha Buczaka z PiS realizacja dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to forma solidarności i polityki zrównoważonego rozwoju.

- Wielokrotnie podczas posiedzeń sejmowej Komisji Infrastruktury spotykaliśmy się z sygnałami samorządów mówiących o tym, że owszem są realizowane olbrzymie inwestycje w drogi krajowe, drogi szybkiego ruchu, jednak samorządy nie radzą sobie finansowo z remontem dróg gminnych i powiatowych, stąd powstał ten fundusz - powiedział poseł Wojciech Buczak.

O dofinansowanie nie mógł się za to starać sam Rzeszów ponieważ według ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych przyjętej w 2018 roku miasta na prawach powiatu, w których znajdują się siedziby władz wojewódzkich nie mogą wnioskować o tego typu dofinansowanie. Zdaniem posła Buczaka, Rzeszów może za to korzystać z innych funduszy w tym m.in. programu Polska Wschodnia 2014-2020.

Z wniosków, które zostały zatwierdzone w tegorocznym naborze kilka dotyczy realizacji zadań w gminach leżących w sąsiedztwie Rzeszowa.

Krasne otrzyma dofinansowanie do dwóch zadań:

- Budowa drogi Malawa Zagóra,

- Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów.

Głogów Małopolski dostanie dofinansowanie do realizacji czterech zadań:

- Budowa drogi gminnej Rudna Mała – Szeligówki,

- Budowa dróg na os. NIWA w Głogowie Małopolskim,

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przewrotne,

- Budowa dróg na os. NIWA w Głogowie Małopolskim (ul. Matejki, ul. Poniatowskiego, ul. Różana).

Trzebownisko w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzyma dofinansowanie na dwa zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 108842R w miejscowości Łukawiec,

- Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z przebudową zjazdu publicznego w miejscowości Tajęcina

Boguchwała otrzyma dofinansowanie na trzy zadania:

- Przebudowa drogi na Osiedlu Koreja w Boguchwale,

- Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale,

- Przebudowa drogi 108167R ze skrzyżowaniem z drogą 108164R w Kielanówce.

Chmielnik otrzyma dofinansowanie do jednego zadania:

- Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś - Błędowa Tyczyńska i nr 108267R Zabratówka - Markówki – Grzegorzówka.

Zaznaczyć także należy, że w naborze wniosków na rok 2020 zakończonym 26 sierpnia 2019 r. gminy złożyły 168 wniosków (wartość inwestycji 333,5 mln zł) a powiaty 51 wniosków (kwota inwestycji 175,6 mln zł). Przewidywane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 na zadania roczne i wieloletnie dla województwa podkarpackiego wynosi 163,6 mln zł.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4