Przenoszą kotewkę. Przygotowania do odmulania zalewu rozpoczęte

KATEGORIA: INWESTYCJE / 4 września 2019

Zbiór kotewki w rejonie ujęcia wody byłej WSK w Rzeszowie
Fot. RZGW w Rzeszowie

Od środy można mówić o rozpoczęciu długo oczekiwanych prac przy odmulaniu zalewu na Wisłoku.

- W dniu 4 września 2019 r. rozpoczynają się prace związane z przeniesieniem ze zbiornika rzeszowskiego znajdującej się pod ochroną rośliny kotewki orzech wodny - informuje Krzysztof Gwizdak, kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. - Roślina ta musi zostać zebrana przed rozpoczęciem zasadniczych prac odmuleniowych. Istniejące stanowiska kotewki były od kilku tygodni systematycznie kontrolowane przez zespół przyrodniczy pracowników Wód Polskich, oraz nadzór hydrobotaniczny aby ustalić optymalny czas zbioru orzechów. Tegoroczny zbiór obejmie powierzchnię ok. 0,74 ha, która zostanie odmulona w I cyklu prac. Równolegle realizowane były poszukiwania akwenów zastępczych do których orzechy zostaną przeniesione.

Jak dodaje Gwizdak, istotnym jest, aby były to zbiorniki wód stojących, względnie wolno płynących, które w lecie będą silnie nagrzane a jednocześnie są dobrze natlenione i niezanieczyszczone. Ważnym czynnikiem jest również, aby cechowały się one stałym poziomem wody i stabilnymi warunkami ekologicznymi i fizykochemicznymi. Aby umożliwić przeniesionym okazom tego gatunku dobre warunki rozrastania się, dno zbiornika powinno być muliste lub gliniasto ilaste, a optymalna głębokość wody powinna wynosić ok. 1 - 2 m.

- Takie właśnie wymogi ekologiczne spełniają m.in. dwa zbiorniki zlokalizowane przy Wisłoku na terenie miejscowości Wola Mała w gminie Czarna. Akweny te będą następnie podlegać pięcioletniemu monitoringowi skuteczności adaptacji przeniesionych roślin do nowych warunków - wyjaśnia Krzysztof Gwizdak. - Równolegle wykonawca robót finalizuje pozostałe niezbędne formalności związane z organizacją placu budowy, w tym uzyskanie zgody administratorów dróg miejskich na transport urobku.

Zebrane orzechy kotewki wodnej
Fot. RZGW w Rzeszowie

Umowa z wykonawcą odmulania została podpisana 22 lipca. Prace wykona konsorcjum firm: EFB Partner Jerzy Kruczyński z Serocka oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A. z Warszawy.

Według wcześniejszych założeń niedługo na zalewie pojawi się refuler. Samo odmulanie będzie prowadzone w okresie jesienno-zimowym.

Pierwszy etap odmulania rzeszowskiego zbiornika dotyczy odcinka zalewu od zapory do ul. Grabskiego (ok. 1,1 km) i będzie podzielony na trzy cykle. W cyklu pierwszym zostanie wydobyte ok. 95 tys. metrów sześciennych osadów, w drugim ok. 190 tys. m sześc., a w trzecim ok. 215 tys. m sześc. Razem ok. 500 tys. m sześc. Ten etap potrwa do 2022 r.

W drugim etapie, dotyczącym odcinka w obszarze Natura 2000 od ul. Grabskiego aż do okolic ulic Jana Pawła II i Senatorskiej o długości ponad 3 km ma być wydobyte 180 tys. m sześc. osadów. Ten etap obejmie jeden cykl prac i zakończy się na przełomie 2022 i 2023 r.

Całkowita wartość projektu to ponad 49,7 mln zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi prawie 42,3 mln zł, a wartość dokumentacji i robót wyniesie ponad 48,7 mln zł.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4