Do Warszawy w 3,5 godz. Rozpoczęto elektryfikację linii Rzeszów – Ocice!

KATEGORIA: INWESTYCJE / 9 września 2019

Prace przy fundamentach palowych
Fot. PKP PLK

- To inwestycja o znaczeniu milowym. Wreszcie Rzeszów przestanie jeździć koleją do Warszawy przez Kraków, a będzie możliwe połączenie bezpośrednie. Czekaliśmy na to bardzo długo i to co było oczekiwaniem bardzo wielu pokoleń Polaków staje się możliwe - powiedziała w poniedziałek wojewoda podkarpacki Ewa Leniart na konferencji poświęconej rozpoczęciu prac przy elektryfikacji linii kolejowej nr 71 Ocice-Rzeszów.

Roboty przy inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. rozpoczęły się 2 września. Umowę w tej sprawie podpisano w listopadzie ub. r. w czasie obrad Kongresu 590.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
Fot. Paweł Bialic

- Wartość tej umowy to 67 mln zł, ale do pełnej realizacji przedsięwzięcia, czyli do elektryfikacji tego odcinka linii kolejowej niezbędne jest także wykonanie odpowiednich pięciu podstacji - przypomniała Ewa Leniart. - Trzy z nich są już w trakcie realizacji. Całkowita wartość projektu łącznie z tymi pięcioma podstacjami to 104,5 mln zł netto. To ogromna kwota, która sprawi także wielką zmianę jeśli chodzi o korzystanie z linii kolejowych dla mieszkańców naszego województwa, a myślę, że nie tylko, bo jej znaczenie będzie daleko większe.

PKP PLK zrealizowały już prace przygotowawcze wokół linii. - W ramach tego zadania wykonano mijankę w Majdanie Królewskim. Została oddana do użytkowania w maju br. - powiedział dyrektor Damian Zięba z Regionu Południowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Jej koszt to 16,5 mln zł (netto). Zawarto także 5 umów przyłączeniowych o łącznej wartości 37,5 mln zł. Rozpoczęła się budowa wspomnianych podstacji dla zasilania trasy energią elektryczną w Nowej Dębie i w Cmolasie. Na ukończeniu jest budowa podstacji w Chmielowie.

Dyrektor Damian Zięba z Regionu Południowego PKP Polskie Linie Kolejowe
Fot. Paweł Bialic

- Jest to budowa sieci trakcyjnej całkowicie od podstaw na całym 67-kilometrowym odcinku - wyjaśniał Kamil Mergel, kierownik kontraktu z PKP PLK. Prace uwzględniają kursy pociągów regionalnych z Rzeszowa do Stalowej Woli i Lublina. - Wszystkie roboty wykonywane w chwili obecnej prowadzone są w porach nocnych, tak żeby nie wprowadzać żadnych zmian w organizacji ruchu pociągów. W miarę postępu robót i ich zaawansowaniu te domknięcia i zmiany w organizacji ruchu pociągów będą rozszerzane, niemniej jednak wszystko będzie tak skomunikowane i połączone, żeby dla podróżnych te niedogodności były w maksymalny sposób minimalizowane. Natomiast poszczególne odcinki wyłączane z ruchu pociągów zastępowane będą poprzez komunikację zastępczą - dodał Mergel.

Kamil Mergel, kierownik kontraktu z PKP PLK
Fot. Paweł Bialic

Jak zapewniają przedstawiciele PKP PLK, inwestycja, która ma zakończyć się do marca 2021 r. oznacza szybsze i komfortowe podróże. Będą lepsze warunki dla przewozów pasażerskich, połączeń między Rzeszowem a Warszawą przez Sandomierz – Skarżysko–Kamienną i Radom oraz przez Tarnobrzeg–Stalową Wolę i Lublin. Dzięki elektryfikacji linii Ocice – Rzeszów, sprawniej pojadą składy dalekobieżne, gdyż wyeliminowana zostanie konieczność zmiany lokomotyw elektrycznych na spalinowe. W rezultacie podróż z Rzeszowa do Warszawy, odbywana już bezpośrednio, z pominięciem Krakowa, ma skrócić się z 5 do 3 – 3,5 godzin.

Istotną korzyścią będą także sprawniejsze przewozy towarowe. Transport ładunków koleją stanie się bardziej konkurencyjny względem przewozów drogowych. Więcej ładunków przewożonych na szynach pozwoli odciążyć drogi i zwiększyć bezpieczeństwo. Elektryfikacja trasy, to także zysk dla środowiska. Prowadzenie ruchu kolejowego przy trakcji elektrycznej, ograniczy emisję spalin oraz zredukuje hałas na obszarach sąsiadujących z linią kolejową.

Dopełnieniem elektryfikacji całej linii 71 jest wybudowany już zelektryfikowany odcinek od Rzeszowa Zachodniego do Rzeszowa Głównego (w ramach modernizacji stacji Rzeszów Główny).

Marcin Fijołek, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa
Fot. Paweł Bialic

- Warto również wspomnieć o tym, że inwestycja elektryfikacja tej linii wpisuje się w inny wielki projekt realizowany przez województwo podkarpackie jakim jest Podmiejska Kolej Aglomeracyjna - zauważył Marcin Fijołek, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa, reprezentujący na konferencji marszałka Władysława Ortyla. - Przypomnę, że jedną z głównych osi kolei aglomeracyjnej jest połączenie Rzeszowa i Kolbuszowej i właśnie elektryfikacja tej linii wpisuje się w projekt Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. To zadanie będzie miało duży, istotny element w rozwoju kolei i całego regionu.

Elektryfikację linii Ocice – Rzeszów zrealizuje PKP Energetyka S.A. Obecny na konferencji przedstawiciel wykonawcy zapewnił, że prace zostaną wykonane w terminie z zachowaniem najwyższej jakości i staranności. Prace zostały podzielone na trzy etapy.

- Rozpoczęliśmy pierwszy etap robót przygotowawczych, które potrwają praktycznie do marca przyszłego roku - opowiadał o szczegółach prowadzonych prac Piotr Deredas, kierownik budowy z PKP Energetyka S.A. - W tym czasie będziemy zabudowywać fundamenty palowe, konstrukcje wsporcze i wyposażać je w tzw. podwieszenia. Jest to etap, który realizujemy tylko w zamknięciach nocnych siedmiogodzinnych. Kolejnym etapem są roboty zasadnicze. Rozpoczniemy je od kwietnia 2020 r. i potrwają one aż do października. W tym czasie wybudujemy na całym odcinku 67 kilometrów linię uszczelnienia grupowego wraz z całą ochroną przeciwporażeniową obiektów inżynieryjnych i wszystkich obiektów znajdujących się w zakresie oddziaływania sieci oraz sieć trakcyjną.

Przedstawiciel wykonawcy, Piotr Deredas, kierownik budowy z PKP Energetyka S.A.
Fot. Paweł Bialic

Powstająca sieć jest siecią typu ciężkiego o przekroju 420 mm kw. - Jest to sieć dosyć nowoczesna, na którą prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał świadectwo dopuszczenia do prędkości nawet 200 km/h - precyzował Deredas. - Trzeci etap, który zaczynamy na przełomie października i listopada 2020 i potrwa do marca 2021 r. są to roboty pozostałe, wykończeniowe, związane z uzyskaniem wszelkich dopuszczeń, pozwoleń oraz certyfikacji.

Prace przy fundamentach palowych
Fot. PKP PLK

Na terenie budowy do tej pory wbito ok. 50 fundamentów palowych. Do końca roku planuje się zabudowę ok. 1300 pali wraz z montażem słupów.

- W okresie przygotowawczym, który trwa kilka miesięcy jest bardzo dużo pracy do wykonania. Musimy w tym czasie zabudować blisko 2000 fundamentów palowych i 1700 konstrukcji wsporczych. W tym czasie prace będą wykonywane w nocy ale przy wykorzystaniu najnowocześniejszego parku maszynowego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie - mówił przedstawiciel wykonawcy robót. - Pale są już posadawiane przy pomocy palownic systemowych kolejowych. Jest to bardzo czysta, efektywna i szybka metoda, za pomocą której gotowy prefabrykat, który przyjeżdża z fabryki po prostu jest wbijany w ziemię. Tradycyjną metodą trzeba byłoby wykopywać fundamenty, doły fundamentowe, zbroić, szalować, zalewać. Takich fundamentów wykonywało się średnio dwa do czterech na zmianę. My jesteśmy w stanie posadawiać od kilkunastu do kilkudziesięciu dziennie fundamentów palowych.

Jak zapowiedział Piotr Deredas, w etapie głównym prac od miesiąca kwietnia 2020 r. sieć trakcyjna będzie podwieszana przy użyciu najnowocześniejszego i jedynego pociągu w Polsce i jednego z kilku w Europie - wysokowydajnego pociągu do potokowej wymiany sieci. - Który jednocześnie jest w stanie wywieszać i linę nośną i przewody jezdne. Na każdą zmianę roboczą jesteśmy w stanie oddawać do dalszych prac wykończeniowych jedną półtorakilometrową sekcję - wyjaśniał.

Wspomniane przedsięwzięcia o łącznej wartości 121 mln zł prowadzone są w ramach zadania inwestycyjnego: „Prace na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów”. Ich finansowanie zapewnia budżet państwa.

Krzysztof Kuchta

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Prace przy fundamentach palowych
Fot. PKP PLK

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4