Emerytury dla rocznika 1953. Dyżury telefoniczne ekspertów ZUS we wtorek i środę

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 13 października 2020

Fot. ZUS

We wtorek (13 października) i środę (14 października) Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu zaprasza na kolejne dyżury telefoniczne, którego tematem będą przeliczenie emerytury dla osób z rocznika 1953.

- Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do niektórych kobiet z rocznika 1953 zakwestionował w marcu 2019 r. Trybunał Konstytucyjny - wyjaśnia Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS w województwie podkarpackim. - Zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoby, które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia świadczeń.

W trakcie dyżuru telefonicznego eksperci ZUS wyjaśnią:

• komu przysługuje wyrównanie emerytury i kiedy zostanie ono wypłacone,

• kto musi złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, a komu ZUS przeliczy emeryturę z „urzędu”,

• czy rodzinie zmarłego emeryta urodzonego w 1953 r. przysługuje wyrównanie,

• co zrobić, jeśli nadal trwa postępowanie w sądzie.

Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania:

- 13 października 2020 r. w godz. od 9:00-10:30 pod numerem telefonu:

Oddział ZUS w Rzeszowie – nr tel. 17 858 61 85.

- 14 października 2020 r. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerami telefonów:

- Oddział ZUS w Jaśle – tel. 13 44 379 17,

- Inspektorat w Brzozowie – tel. 13 43 420 08,

- Inspektorat w Krośnie – tel. 13 43 275 98.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4