Doktorat honoris causa UR dla biskupa seniora Kazimierza Górnego

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 13 października 2020

Fot. M. Konopka/Biuro Prasowe UMWP

W kościele akademickim św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie we wtorek 13 października odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego biskupowi seniorowi diecezji rzeszowskiej Kazimierzowi Górnemu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą. Po niej wspólnota akademicka Uniwersytetu Rzeszowskiego na czele z rektorem oraz zaproszeni goście ponownie zebrali się w kościele akademickim, gdzie odbyła się druga część uroczystości – promocja doktora honoris causa.

Gości przywitał rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek, podkreślając, jak ważną rolę ks. biskup Kazimierz Górny odegrał w historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po nim prof. Paweł Grata przybliżył postać i dokonania biskupa.

- W pięknym Rzeszowie dbał nie tylko o sprawy diecezji, ale także - wraz z władzami miasta i regionu oraz profesorami - o prestiż stolicy Podkarpacia, a w tym i o środowisko akademickie. W dużej mierze przyczynił się do powstania Uniwersytetu Rzeszowskiego, który po długich staraniach rozpoczął działalność w 2001 r. - mówił prof. Paweł Grata.

Laudację na cześć biskupa wygłosił profesor Kazimierz Ożóg. Poniżej zapis wideo:

List z gratulacjami dla ks. biskupa Górnego od marszałka Władysława Ortyla przekazał podczas uroczystości Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. W liście marszałek napisał między innymi:

„Cieszę się, a zarazem - jako mieszkaniec i gospodarz regionu - czuję dumę z faktu, iż ten najwyższy akademicki tytuł honorowy, decyzją Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego został przyznany właśnie Waszej Ekscelencji. Jest bowiem Ksiądz Biskup osobą wyjątkowo zaangażowaną w sprawy regionu oraz jego pomyślny rozwój, a Uniwersytet Rzeszowski, jako wiodąca podkarpacka uczelnia, zajmuje szczególne miejsce w podejmowanych przez Ekscelencję staraniach”.

W uroczystości wzięli udział m. in.: ordynariusz rzeszowski biskup Jan Wątroba oraz biskup pomocniczy Edward Białogłowski, posłanki Maria Kurowska i Teresa Pamuła, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz podkarpackich uczelni.

Głos zabrał także sam biskup Górny:

***

Ksiądz Biskup Kazimierz Górny urodził się 24 grudnia 1937 r. w Lubniu. Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w roku 1955 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1960 r. 25 marca 1992 r. został biskupem ordynariuszem nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. 11 kwietnia 1992 r. odbył uroczysty ingres do katedry rzeszowskiej. W 2020 roku ksiądz biskup obchodzi jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich.

Red.

Fot. M. Konopka/Biuro Prasowe UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4