IPN unieważnia orzeczenia z okresu stanu wojennego. Szuka pokrzywdzonych

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 13 stycznia 2022

Fot. IPN

Trwa procedura unieważniania orzeczeń sądów i kolegiów ds. wykroczeń wydanych w okresie stanu wojennego. Zajmują się tym prokuratorzy rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Pokrzywdzeni proszeni są o kontakt w tej sprawie z IPN.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie poinformowała, że prowadzi działania prawne, mające na celu stwierdzenie nieważności orzeczeń sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które zapadły na terenie obecnego województwa podkarpackiego w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce.

Chodzi o orzeczenia jakie zapadły wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Obecne działania IPN są podejmowane na podstawie przepisów ustawy jeszcze z 1991 r. o uznaniu za nieważne takich orzeczeń.

Osoby pokrzywdzone wydanymi w tych sprawach orzeczeniami sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze stwierdzenia ich nieważności, proszone są o kontakt z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie . Można to zrobić telefonicznie – pod nr tel. 17 867 30 01; faks 17 867 03 02, albo pisemnie - na adres 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18; lub mailowo: komisja.rzeszow@ipn.gov.pl.

- Wszelkie działania prokuratora w tej kategorii spraw są prowadzone z urzędu i nie wiążą się z kosztami ponoszonymi przez osoby pokrzywdzone - zaznacza prokurator Beata Śmiechowska, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4