Krzyż Wolności i Solidarności dla legendarnego kapelana „Solidarności”

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 11 stycznia 2019

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wręcza ks. prałatowi Eugeniuszowi Dryniakowi Krzyż Wolności i Solidarności
Fot. twitter.com/MarekKuchcinski

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w piątek (11 stycznia) wręczył ks. prałatowi Eugeniuszowi Dryniakowi Krzyż Wolności i Solidarności. Odznaczenie państwowe przyznawane jest zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej.

Krzyż Wolności i Solidarności to wyjątkowe odznaczenie państwowe, przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–1989, na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej. Ks. prałat Eugeniusz Dryniak, proboszcz parafii w Nowym Zagórzu (powiat sanocki) otrzymał w piątek kolejny, już trzeci ważny dowód uznania za patriotyczną działalność dla Polski.

Wcześniej, za działalność konspiracyjną, kapłan został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich).

- Krzyż Wolności i Solidarności jest symbolem wdzięczności dla tych, którym zawdzięczamy naszą wolność. Ks. prałat Eugeniusz Dryniak to zasłużony patriota. W latach 80-tych był kapelanem „Solidarności” w Rzeszowie, a później w Przemyślu. Głosił odważne kazania patriotyczne, współorganizował we własnym mieszkaniu spotkania działaczy podziemia – wymienia zasługi kapłana marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który wręczył odznaczenie w imieniu prezydenta RP.

W latach 1983-1987 ks. Dryniak był bliskim współpracownikiem RKW w Rzeszowie. Współorganizował działalność wydawniczą i kolportaż podziemnej prasy lokalnej i ogólnopolskiej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Hutnika”, a także raportów Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Jego mieszkanie służyło jako magazyn papieru i matryc oraz punkt rozdziału prasy i wydawnictw podziemnych.

W latach 1983-1989 kapłan był również współorganizatorem i przewodnikiem duchowym pielgrzymek „Solidarności” rzeszowskiej i przemyskiej pielgrzymki na Jasną Górę, w ramach ogólnopolskich Pielgrzymek Ludzi Pracy. Współorganizował wyjazdy do Warszawy z okazji wizyt Jana Pawła II w Polsce, a także na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki i w późniejszych latach na grób kapłana.

Od 1984 roku ks. Dryniak pełnił funkcję kapelana Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie (obecnie katedra rzeszowska). W latach 1987-1989 był członkiem redakcji „Roli Katolickiej” (tygodnika diecezjalnego, ukazującego się nielegalnie za zgodą bp. Ignacego Tokarczuka, ordynariusza przemyskiego). Za odważną działalność kapłan otrzymał od władz PRL zakaz wyjazdów zagranicznych w okresie 12.11.1985 r. do 25.07.1989 r.

Red.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wręcza ks. prałatowi Eugeniuszowi Dryniakowi Krzyż Wolności i Solidarności
Fot. twitter.com/MarekKuchcinski

Fot. twitter.com/MarekKuchcinski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4