Sejmik na nadzwyczajnej sesji zajął się sytuacją na Podkarpaciu. FILM

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 13 marca 2020

- Musimy stosować się do procedur, ale także zachować rozsądek i spokój – powiedział marszałek Władysław Ortyl w czasie swego wystąpienia na nadzwyczajnej piątkowej sesji sejmiku województwa.

Nadzwyczajna sesja poświęcona była kwestii sytuacji epidemiologicznej na Podkarpaciu, związanej z pojawieniem się w regionie przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a także profilaktyki zdrowia w tym czasie.

- Jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi. Jako radni i jako samorządowcy mamy w tym czasie szczególną rolę do odegrania. Musimy stosować się do zaleceń służb, dawać dobry przykład, aby ta potencjalna epidemia mogła zostać szybciej pokonana. Oczywiście będzie to możliwe dzięki dobremu przygotowaniu służb, dzięki zastosowaniu procedur, ale także dzięki naszemu rozsądkowi. Państwo sprawnie działa i samorząd działa. Nikt nie zwalnia nas od codziennej pracy na swoich stanowiskach – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek przedstawił radnym rekomendacje dla mieszkańców regionu, które mogą pomoc z zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa. Mówił o przygotowaniu podmiotów ochrony zdrowia podlegających samorządowi województwa, o konieczności stosowania się do poleceń odpowiednich służb oraz apelował do mieszkańców o zachowanie spokoju.

Fot. Aleksandra Gorzelak-Nieduży/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Apel o spokój i solidarność przedstawiła także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

- Mamy procedury, mamy przygotowane służby, mamy dobrą współpracę wszystkich instytucji, potrzebna jest solidarności i odpowiedzialność za siebie i tych, którzy są obok nas – podkreślała wojewoda. - Na dziś mamy 7 szpitali w całym regionie, które dysponują miejscami dla 167 osób z chorobami zakaźnymi. W poniedziałek 16 marca zacznie funkcjonować jednoimienny szpital dla pacjentów zakażonych wirusem w Łańcucie, co pozwoli uruchomić 289 miejsc oraz 30 miejsc intensywnej terapii. W razie potrzeby szpital ten może uruchomić dodatkowe 100 miejsc.

Radni województwa jednogłośnie przyjęli podczas sesji „Program z zakresu profilaktyki zdrowia związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem” , który mają realizować podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest województwo podkarpackie.

- W ramach programu podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest województwo podkarpackie zakupią minimum 20 szt. respiratorów. Dodatkowo na wniosek podmiotu leczniczego, dla którego organem tworzącym jest województwo podkarpackie może zostać zakupiony inny niezbędny sprzęt i aparatura medyczna pomocna w walce z wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności: pełne stanowiska do intensywnej terapii, urządzenia do wysokoprzepływowej terapii donosowej NHF, CPAP, ECMO transportowe, mieszalniki gazów, wymienniki ciepła, urządzenia do dializoterapii, urządzenia do zamgławiania, komora izolacyjna BIO BAG a także środki ochrony osobistej dla personelu medycznego – powiedział prezentując szczegóły programu członek zarządu Stanisław Kruczek.

Sytuację epidemiologiczną w regionie zaprezentował na sesji dr Adam Sidor Podkarpacki Państwowy Wojewódzki inspektor Sanitarny. Mówiąc o rozwoju choroby w różnych krajach, podkreślał kwestie zachowania procedur, które minimalizują ryzyko zakażenia.

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 1139 osób, dla 398 osób wydano decyzje o poddaniu się kwarantannie domowej. Aktualnie hospitalizowane są 42 osoby. Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 6 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. Łącznie w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 208 testów.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4