Chcesz się pozbyć azbestu? Złóż wniosek, a nie zapłacisz ani grosza

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 14 stycznia 2019

Azbest - to substancja, która jest bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet życia. Ten materiał może powodować ogromne spustoszenie w naszym organizmie, kontakt z azbestem może wywołać m.in. raka płuc, raka oskrzeli czy raka opłucnej. Najczęściej możemy się z nim spotkać na naszych dachach oraz płytach elewacyjnych. Według statystyk w Polsce oraz innych krajach europejskich w ciągu roku przez pył azbestowy umiera ok. 400-500 osób. W całym kraju poszczególne samorządy są zobowiązane do realizowania programów mających za zadanie walkę z azbestem. Taki program ma również Rzeszów.

Obecnie według oficjalnych danych z serwisu GeoAzbest stworzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w samym województwie podkarpackim wciąż do usunięcia zostało ponad 220 tys. ton tej rakotwórczej substancji. W samym Rzeszowie w zależności od obliczeń mamy wciąż od 2 do 3 tys. ton azbestu do unieszkodliwienia. W stolicy Podkarpacia walka z azbestem odbywa się w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 – 2032.

Już od poniedziałku, 14 stycznia mieszkańcy Rzeszowa będą mieli możliwość składania wniosków na udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających tę trującą substancję. Będzie można je składać do 31 stycznia 2019 r. Dotacja będzie pokrywała w całości koszty związane z demontażem wyrobów, które zawierają azbest, przygotowaniem transportu, samym transportem trującej substancji oraz jej unieszkodliwieniem.

Według dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Rzeszowa Małgorzaty Wojnowskiej, zainteresowanie dotacjami jest duże i wydział spodziewa się, że w tym roku zutylizowane zostanie ponad 100 ton azbestu.

- W poprzednim roku usunęliśmy 115 ton azbestu i chcemy się takiego wyniku trzymać również w tym roku - uważa Małgorzata Wojnowska.

Dofinansowanie jest realizowane ze środków własnych miasta, ale dotyczy ono tylko usunięcia elementów z trującą substancją. Jeżeli zgłosimy chęć utylizacji płyt dachówkowych zawierających azbest, to musimy się wtedy liczyć z tym, że koszty nowego dachu spadną na nas. - Koszty pokrycia montażu nowego dachu spadają już na mieszkańca - mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa Małgorzata Wojnowska
Fot. Paweł Bialic

Taki stan rzeczy tłumaczy nam Izabela Drelich-Sikorska z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które zajmuje się walką z azbestem.

- Niestety nie ma takiej możliwości, aby w ramach takiego programu przekazać również środki na nową infrastrukturę. Jest to niezgodne z prawem unijnym i dofinansowanie można stosować tylko w przypadku demontażu, transportu oraz likwidacji azbestu - wyjaśnia Izabela Drelich-Sikorska.

Dyrektor Małgorzata Wojnowska namawia jednak gorąco mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie.

- Bardzo zachęcam mieszkańców do składania wniosków, azbest musi zostać usunięty i do 2032 roku taki program jest dotowany. Chociaż w ubiegłym roku nie dostaliśmy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to prezydent Tadeusz Ferenc zdecydował, że dotacja będzie pokryta w całości ze środków własnych miasta - mówi Małgorzata Wojnowska.

Wnioski o dotację będą przyjmowane do końca stycznia, natomiast same prace związane z usuwaniem azbestu będą prowadzone w okresie letnim.

- Cała realizacja będzie prowadzona w miesiącach letnich, ponieważ chodzi o dachy – trzeba zdjąć dach i położyć nowy. W poprzednim roku realizowaliśmy te prace do końca października albo nawet do początku listopada - tłumaczy dyrektor Małgorzara Wojnowska.

Dyrektor Wojnowska podkreśla, że Rzeszów wyróżnia się na tle województwa tym, że dofinansowanie pokrywa wszystkie koszty z usunięciem azbestu.

- Na terenie województwa Rzeszów jest jedynym miastem, w którym usuwanie azbestu jest dotowane w całości - twierdzi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, który znajduje się pod tym linkiem: NABÓR WNIOSKÓW. Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 17 875-41-83 oraz 17 875-41-86.

Karol Woliński

Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4