Pomoc społeczna w regionie. Wojewoda podała dane za ostatnie lata

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 14 maja 2019

Fot. Karol Woliński

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wraz z dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Małgorzatą Dankowską przekazały informacje dotyczące środków finansowych przekazanych przez wojewodę na zadania z zakresu polityki społecznej w latach 2016-2018 w województwie podkarpackim.

- Są to kwoty bardzo znaczące. W 2016 ta kwota wyniosła prawie 2,3 mld, w 2017 roku 2 mld 712 mln zł, natomiast w poprzednim roku było to 2,7 mld zł. W tym roku zaplanowano kwotę 2,5 mld zł, zatem łącznie w latach 2016-2019 za pośrednictwem budżetu wojewody przekazano na realizację zabezpieczenia społecznego ponad 10,2 mld zł - powiedziała Ewa Leniart.

Patrząc na szczegółowe dane z ostatniego roku, można zauważyć, że zadaniem, które pochłonęło największą kwotę, była realizacja programu Rodzina 500+, którego koszty wypłacenia świadczeń oraz ich obsługi w poprzednim roku wyniosły ponad 1,4 mld zł.

Istotną sprawą według wojewody jest również spadek liczby osób objętych pomocą społeczną na przestrzeni lat 2016-2018. Największy spadek odnotowano w przypadku zasiłków okresowych (26 procent) oraz zasiłków dotyczących dożywiania (również spadek o 26 procent).

- Widzimy, że programy rządowe wpływają na poprawę sytuacji życiowej mieszkańców naszego województwa, bo da się zauważyć duży spadek korzystania z pomoc społecznej - powiedziała wojewoda.

Mówiąc o pomocy społecznej nie można zapominać o pracownikach społecznych. W 2018 roku na Podkarpaciu w kadrze jednostek organizacyjnych pomocy społecznej pracowało 8 112 osób. Wojewoda podkarpacki rokrocznie przekazuje dodatkowe środki dla tych jednostek. Środki te przekazywane są poza wyznaczonym limitem wydatków na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i stanowią dodatkowe źródło dochodów dla gmin.

- W 2016 roku dofinansowanie wyniosło 80 tys. zł, w 2017 roku było to 1,7 mln zł a w ostatnim roku było to 1,8 mln zł - tłumaczyła podczas konferencji dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Małgorzata Dankowska.

Drugim sposobem wynagrodzenia pracowników jest dodatek w wysokości 250 zł wypłacany co miesiąc po spełnieniu określonych warunków. W latach 2016-2018 na ten cel wojewoda przeznaczył dotację celową w wysokości 7,2 mln zł.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4