Wyruszyła rzeszowska pielgrzymka na Jasną Górę. Inna niż co roku

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 4 sierpnia 2020

Fot. Ks. T. Nowak/Diecezja Rzeszowska

- Dzisiaj na pielgrzymkowy szlak wyruszy kilku kapłanów świadomych, że reprezentują setki pątników, którzy nie mogą iść z nimi, choć bardzo tego pragnęli – mówił bp Jan Wątroba we wtorek (4 sierpnia) na Mszy św. rozpoczynającej 43. Rzeszowską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Odbywa się ona pod hasłem „Niewiasto Eucharystii ucz świętowania”. Z powodu stanu epidemii w kierunku Częstochowy wyszło tylko kilku księży.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w kościele farnym w Rzeszowie o godz. 6.30. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowali: bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski i blisko 30 księży.

W Mszy św. uczestniczyło około 200 osób, którzy przyszli pożegnać pątników, wśród nich władze państwowe i samorządowe. Oprawę liturgiczną przygotowała grupa pielgrzymkowa bł. Karoliny z Gorlic.

W słowach wprowadzenia ks. Władysław Jagustyn, ojciec duchowy pielgrzymki, zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnowania życia duchowego mimo różnych zewnętrznych przeciwności. - W obecnej sytuacji, gdy jesteśmy w różny sposób skrępowani i ograniczeni fizycznie, nie możemy pozwolić, aby był skrępowany nasz duch. Nasze pielgrzymkowe zgromadzenie jest odpowiedzią na zachętę św. Jana Pawła II z rzeszowskiej ziemi: Ducha nie gaście! Towarzysząc księżom, którzy za chwilę wyruszą na Jasna Górę, chcemy wzmocnić ducha wiary, ducha miłości, ducha troski o Kościół, o Ojca Świętego, ojczyznę i diecezję – mówił duchowny.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Kaznodzieja, odnosząc się do zmienionej formy pielgrzymki, podkreślił rolę księży w pośredniczeniu między ludźmi a Panem Bogiem.

- Dzisiaj na pielgrzymkowy szlak wyruszy kilku kapłanów świadomych, że reprezentują setki pątników, którzy nie mogą iść z nimi, choć bardzo tego pragnęli i planowali od dawna. To też ma swój symboliczny wymiar. Rola i posługa przedstawiciela wspólnoty wierzących wpisana jest w samą istotę kapłańskiego powołania. Stojąc przy ołtarzu Eucharystii, przewodnicząc liturgicznemu zgromadzeniu, kapłan zbiera intencje wszystkich obecnych i w ich imieniu zanosi modlitwy do wszechmogącego Boga. Tak będzie w tych najbliższych dniach. Nasi kapłani, którzy przecież nie pierwszy raz pielgrzymują, zostają dziś obciążeni, obarczeni wieloma intencjami – mówił hierarcha.

Biskup zwrócił uwagę na pokutny charakter pielgrzymki, który w nowych okolicznościach jest bardziej widoczny niż zwykle.

- Ta nietypowa forma pielgrzymki zdaje się przypominać o jednym bardzo ważnym wymiarze pielgrzymowania, o wymiarze pokutnym. (…) We wspólnocie, w grupie, ze śpiewem, pielgrzymuje się łatwiej. Wspólnota niesie. Gdy przychodzi chwila słabości i zwątpienia, gdy przychodzi pokusa zawrócenia do domu, to właśnie obecność, entuzjazm i radość innych, podobnie zmęczonych, dodaje sił. A nasi pątnicy pójdą w małej grupie, w ciszy, zachowując stosowny dystans. To może dodatkowo zmęczyć. Ufamy, że Pan Bóg przyjmie tę dodatkową, nową formę ofiary, a jej owoce staną się i naszym udziałem – powiedział biskup rzeszowski.

Biskup Wątroba wiele miejsce poświecił hasłu pielgrzymki: „Niewiasto Eucharystii ucz świętowania”.

- W tych słowach słyszymy zaproszenie do szkoły, i słusznie, bo pielgrzymka jest zawsze wejściem do szkoły Maryi. Przez te kolejne dni będziemy w szkole, będziemy słuchać, bo to podstawowa postawa ucznia – słuchać. (…) Długa jest lista tego, czego możemy i powinniśmy uczyć od Matki Bożej. Organizatorzy pielgrzymki, ojcowie duchowni, wybrali i zaproponowali ciekawą lekcję – lekcję świętowania. (…) Świętowanie to bardzo ważna forma aktywności każdego chrześcijanina. Niestety, dobrze wiemy, że nawet dla wielu z nas czasem łatwiej zaplanować dzień, tydzień czy miesiąc pracy niż jeden dzień świętowania. Wielu nie wie, co zrobić z tym dniem. Przykładem są wolne od handlu niedziele, kiedy wielu czuję się zagubionych, bo nie może iść do sklepu. Wolne niedziele wcale nie przymnożyły wiernych w naszych świątyniach. Słusznie więc zwracamy się do Matki Bożej z wołaniem: Naucz nas świętowania! Ucz, ciągle nas ucz, jak świętować! – mówił duchowny.

Biskup przypominając, że podstawowym sposobem świętowania jest udział w Eucharystii, odniósł się do częstego zwalniania się chrześcijan z tego obowiązku. - Mamy nadzieję, że pielgrzymi wyproszą wiernym naszej diecezji łaskę głodu Eucharystii, szczerą tęsknotę za pełnym udziałem w niedzielnej Mszy św. i odpowiedzialność za poszanowanie świątecznego charakteru każdej niedzieli – podkreślił hierarcha.

Już po raz dwudziesty dziewiąty bp Kazimierz Górny wręczył pielgrzymom „dukaty”. Tak przyjęło się określać jego błogosławieństwo i słowa: „Deus vos ducat, Deus vos inducat, Deus vos deducat – Niech was Bóg prowadzi, doprowadzi i przyprowadzi”.

- W tym wyjątkowym roku zaoszczędzimy trochę dukatów. Wszyscy ufamy, że w przyszłym roku pielgrzymka wróci do normalnego porządku i już nie będzie potrzeba takich oszczędności. (…) Dołączam się do licznych zachęt, aby te dni trwania pielgrzymki uczynić wyjątkowymi. Korzystajmy z tego czasu tak, aby każdy z nas był w łączności z pielgrzymką. Przede wszystkim ożywmy ducha modlitwy – zachęcał biskup senior.

Z kolei ks. Witold Wójcik, dyrektor pielgrzymki, przedstawił szczegóły duchowego pielgrzymowania.

- Duchowe pielgrzymowanie polega na wypełnianiu, oczywiście w miarę możliwości, pielgrzymkowych praktyk religijnych. Pomocą w duchowym pielgrzymowaniu będą audycje i transmisje w Katolickim Radiu „Via”, materiały które są dostępne na stronie internetowej pielgrzymki (www.pielgrzymka.rzeszow.pl) i radia „Via” (www.radiovia.com.pl) oraz wspólne spotkania w kościołach stacyjnych” – mówił ks. Wójcik (kościoły stacyjne to świątynie przy których będą się gromadzić pielgrzymi z 13 grup. Centralnym miejscem duchowego pielgrzymowania będzie bazylika Ojców Bernardynów w Rzeszowie, gdzie poszczególne grupy codzienne będą uczestniczyć w Mszy św. o godz. 18.00. Oprócz bazyliki Ojców Bernardynów i parafii, przy których tworzą się grupy pielgrzymkowe, miejscem modlitwy duchowych pielgrzymów będzie kościół św. Krzyża w Rzeszowie, gdzie codziennie o godz. 20.30 będzie różaniec i Apel Jasnogórski).

Punktualnie o godz. o 8.00 bp Jan Wątroba odmówił modlitwę błogosławieństwa pielgrzymów, po czym księża wyszyli z placu Farnego w kierunku ronda Romana Dmowskiego i dalej w stronę ul. Marszałkowskiej. Odprowadziło ich kilkadziesiąt osób, które w większości zakończyły wędrówkę po wejściu pielgrzymów w ul. Myśliwską.

Pątnicy codziennie będą pokonywać ok. 30 km. W pierwszym dniu pielgrzymki przez cały dzień będzie szło 6 księży. Dwóch z nich będzie szło przez wszystkie dni, pozostali będą się wymieniać na zasadzie sztafety (każdego dnia będzie szło od 2 do 10 księży).

W czwartek, 13 sierpnia, w dziesiątym dniu pielgrzymowania, po przejściu 276 km, pątnicy przybędą na Jasną Górę. Msza św. kończąca pielgrzymkę odbędzie się na szczycie klasztornych wałów o godz. 11.30.

Red.

Fotorelacja: Ks. T. Nowak/Diecezja Rzeszowska

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4