Przyspiesza realizacja trasy S19 Via Carpatia na Podkarpaciu!

KATEGORIA: INWESTYCJE / 10 lipca 2020

Fot. GDDKiA

W piątek 10 lipca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o długości 10,3 km od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. To kolejny odcinek trasy Via Carpatia na Podkarpaciu, który wszedł w fazę realizacji.

W obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka rozpoczęła się też budowa ostatniego, 8 km odcinka S19 na północ od Rzeszowa, od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ. Oznacza to, że cały fragment S19 od Lublina do Sokołowa Małopolskiego jest już w budowie.

- Droga ekspresowa S19 to kluczowy projekt komunikacyjny Polski wschodniej. Podpisana dziś umowa to pierwszy odcinek szlaku na południe od Rzeszowa – mówił minister Adamczyk

W obu wydarzeniach oprócz ministra Adamczyka uczestniczyła też minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także wicemarszałkowie województwa podkarpackiego Ewa Draus oraz Piotr Pilch.

Obecnie w budowie jest 65 km podkarpackiego odcinka S19, a w przygotowaniu kolejne 75 km. Do ruchu oddano już 30 km tej trasy.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreślała w Rzeszowie, że Via Carpatia może stać się bodźcem do restartu gospodarki po pandemii koronawirusa.

- Bardzo często się mówi, że sieć transportowa to taki krwioobieg, dlatego Via Carpatię możemy nazwać aortą wschodniej części Polski, która będzie dostarczać nam tlen do rozwoju, aby jak najszybciej restartować się po kryzysie – powiedziała minister.

S19 Rzeszów Południe – Babica

- Dzisiaj jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Rozpoczynamy realizację trasy Via Carpatia na południe od Rzeszowa, inwestycji w którą jeszcze nie tak dawno nikt nie wierzył. Budowa tej trasy jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem inżynieryjnym. To zadanie trudne, kosztowne, ale niezwykle potrzebne, zarówno dla mieszkańców, jak i firm z tego regionu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to 2,23 mld zł.

Fot. GDDKiA

Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy o długości 10,3 km realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na lata 2020-2026, z czego 14 miesięcy to projektowanie, 7 miesięcy uzyskanie decyzji ZRID, 33 miesiące budowa. Do tego należy także doliczyć cztery okresy zimowe, tj. 16 miesięcy.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ok. 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu w ciągu DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. Wykonany zostanie także dwupoziomowy węzeł Babica oraz pierwsze na Podkarpaciu Centrum Zarządzania Tunelem. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie pary MOP (MOP II Lutoryż, MOP I Lutoryż) oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP II Lutoryż i przy Centrum Zarządzania Tunelem).

Największym wyzwaniem inżynieryjnym będzie budowa tunelu oraz estakad. Wynika to z pagórkowatego ukształtowania terenu, które wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu, zlokalizowanego około 80 m pod powierzchnią terenu. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne (flisz karpacki), występujące na tym odcinku.

- Dzięki budowie S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze, zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Fot. GDDKiA

S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ

Także w piątek rozpoczęły się prace budowlane na ostatnim odcinku drogi ekspresowej S19 na północ od Rzeszowa, od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ o długości 8 km.

Decyzję o zezwoleniu na budowę tego odcinka drogi ekspresowej S-19 wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podpisała w tym tygodniu.

- W budowie jest już odcinek S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem o długości 130 km. Cieszy widok wielkiego placu budowy, który jest potwierdzeniem słów: nie obietnice, a konkretne działania. Dzięki tej drodze podróż z Rzeszowa do Lublina, a następnie do Warszawy, zostanie skrócona o kilka godzin. Nowa trasa będzie bezpieczna i komfortowa – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Inwestycja realizowana jest w systemie „projektuj i buduj”. Wykonawca, firma Budimex SA, zaprojektował już ten odcinek drogi ekspresowej S19, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpocznie prace budowlane. Do zadań wykonawcy należeć będzie także opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wartość kontraktu to 286,4 mln zł brutto. Zakończenie budowy planowane jest w kwietniu 2022 r.

W ramach inwestycji powstaną 2 węzły drogowe: Kamień i Sokołów Małopolski Północ. Ruch lokalny będzie się odbywał za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych.

Zakres inwestycji obejmuje ponadto budowę: - miejsc obsługi podróżnych Górno Wschód i Górno Zachód,

- obwodu utrzymania drogowego wraz z Centrum Zarządzania Ruchem na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ,

- 10 obiektów inżynierskich (6 obiektów nad drogą ekspresową - wiadukty w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, 1 przejście górne dla średnich zwierząt, 1 przejście dolne dla średnich zwierząt, 2 przepusty do celów ekologicznych),

- infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, ekrany chroniące nietoperze, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

Fot. GDDKiA

- Via Carpatia kojarzy mi się z rozwojem. Po pierwsze, chodzi o rozwój komunikacyjny, po drugie rozwój gospodarczy oraz szczególnie ważny w przypadku Podkarpacia – rozwój turystyczny – mówił wiceminister Rafał Weber.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

S19 Lublin – Rzeszów

S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, która połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu chcą dołączyć także Finlandia, Estonia i Łotwa. W Polsce ma mieć on długość ponad 700 km i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Kierowcy korzystają już z kilku odcinków S19 - zachodniej obwodnicy Lublina oraz odcinka od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa. W trakcie realizacji jest 130 km przyszłej S19, od Lublina do Sokołowa Małopolskiego. Inwestycję podzielono na 12 odcinków realizacyjnych, po sześć w województwie lubelskim (łączna długość to ok. 75 km) i podkarpackim (55 km). Na wszystkich trwają już prace w terenie. Wykonawcy prowadzą prace ziemne, powstają obiekty mostowe, miejsca obsługi podróżnych, a na niektórych fragmentach trasy prowadzone są roboty bitumiczne.

Pierwszymi odcinkami kierowcy pojadą w 2021 roku, a całą trasą w 2022 roku.

Fot. GDDKiA

S19 do granicy ze Słowacją

Trwają prace przygotowawcze dla pozostałych odcinków S19 na południe od Rzeszowa, w kierunku granicy polsko-słowackiej w Barwinku. Wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe dla 5 odcinków realizacyjnych S19:

- Babica - Domaradz,

- Domaradz - Iskrzynia,

- Iskrzynia - Miejsce Piastowe,

- Miejsce Piastowe - Dukla,

- Dukla – Barwinek.

Red.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4