1,7 mld zł dla Podkarpacia z Polskiego Ładu. W tym dla Rzeszowa 35 mln zł!

KATEGORIA: INWESTYCJE / 25 października 2021

Fot. Karol Woliński

1,754 mld zł trafi na Podkarpacie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – jednego z głównych elementów Rządowego Funduszu Polski Ład. Ze środków rządowych skorzysta m.in. miasto Rzeszów w kwocie 35 mln zł. Strumień pieniędzy popłynie również do samorządu województwa podkarpackiego (98,5 mln zł) oraz do gmin z powiatu rzeszowskiego. W poniedziałek (25 października) podkarpaccy samorządowcy odebrali symboliczne czeki na dofinansowanie.

Program Inwestycji Strategicznych

Poniedziałek był bardzo ważnym dniem dla polskich samorządów. To właśnie w tym dniu premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych będącego elementem Polskiego Ładu. Samorządy terytorialne mogły liczyć na bezzwrotne promesy udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W naborze prowadzonym w czasie wakacji można było złożyć trzy wnioski o dofinansowanie. Jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł. W skali kraju do samorządów popłynie 23 mld zł, na Podkarpacie trafi ponad 1,7 mld zł. Symboliczne czeki samorządowcom w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

- Te pieniądze będą przeznaczone na kluczowe inwestycje wskazane przez naszych samorządowców. Ma to ogromne znaczenie w kontekście kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 - zaznaczyła wojewoda Ewa Leniart.

Fot. Karol Woliński

Zakończony nabór wniosków w ramach tego programu był prowadzony w ramach pilotażu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Szlachta, który wraz z innymi parlamentarzystami pojawił się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podkreślał, że to nie koniec wsparcia ze strony rządu dla samorządów.

- Te obawy i atak ze strony opozycji, że my nie dbamy o samorządy jest tezą nieprawdziwą. Te 23 mld zł to tylko pierwsze rozdanie, będą kolejne nabory. To pokazuje potrzeby samorządów, nasz rząd zabezpiecza środki na ich rozwój - powiedział Andrzej Szlachta.

Fot. Karol Woliński

Senator Stanisław Ożóg przekonywał, że te fundusze pozwolą samorządom odbić się po spowolnieniu spowodowanym pandemią.

– Związek Miast Polskich opracował dokument dotyczący sytuacji finansowej samorządów, z którego wynika, że 2019 r. był szczytem, jeżeli chodzi o zasobność finansową samorządów na realizację wszystkich zadań. W roku 2020 nastąpiło pewne załamanie. Te pieniądze, które dziś zostają rozdysponowane oraz zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która kieruje dodatkowo do samorządów ponad 12 mld zł – daje nadzieję na to, że samorządy będą dobrze funkcjonować w kolejnych latach – mówił senator Stanisław Ożóg.

Fot. Karol Woliński

35 mln zł dla Rzeszowa

Ze środków w ramach programu skorzysta miasto Rzeszów. 30 mln zł trafi do stolicy Podkarpacia na poszerzenie ul. Warszawskiej.

- Przebudowa ul. Warszawskiej obejmie odcinek o długości ok. 900 metrów, mniej więcej od skrzyżowania z Myśliwską do granicy miasta. Ten odcinek ma zostać poszerzony do czterech pasów ruchu, wybudowane zostaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa, przebudowane i wybudowane zostaną instalacje podziemne, przebudowane będzie także skrzyżowanie Warszawskiej z Myśliwską, gdzie zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna - wyjaśnia Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.

Miasto obecnie stara się o uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Powinno być ono wydane do końca roku. W przyszłym roku władze miasta powinny ogłosić przetarg na prace budowlane. Jak deklaruje ratusz, szacunkowy czas trwania przebudowy ul. Warszawskiej to 14 miesięcy. Możliwe, że pozyskane od rządu środki powinny wystarczyć na realizację tej inwestycji w całości.

Fot. Karol Woliński

Z kolei 5 mln zł trafi do Rzeszowa na termomodernizację obiektów przedszkolnych i szkolnych. Projektem termomodernizacyjnym objęte zostaną przedszkola publiczne nr 11, 17, 23, 36 oraz hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 16 i budynek internatu Zespołu Szkół Gospodarczych.

- Te kilkadziesiąt milionów dla każdego z naszych miast trafi na bardzo potrzebne inwestycje. W imieniu moich kolegów prezydentów, mogę powiedzieć, że bardzo za te fundusze dziękujemy, zabieramy się do pracy, tak aby jak najszybciej te środki zasiliły naszą gospodarkę – mówił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Fot. Karol Woliński

Nie udało się natomiast uzyskać dofinansowania w wysokości 100 mln zł do budowy Wisłokostrady, czyli połączenia al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Rzeszów stara się o pozyskanie środków na to zadanie z funduszy unijnych także w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jak wiadomo na razie środki w ramach KPO jeszcze nie wpłynęły do Polski w związku z konfliktem polskiego rządu z Komisją Europejską w kwestii zmian w polskim sądownictwie.

Jak słyszymy w ratuszu, władze miasta czekają na decyzje w sprawie KPO. Na pewno będą jednak starać się o dofinansowanie tej ważnej inwestycji o wartości szacowanej na 160 mln zł, która ma odkorkować centrum Rzeszowa (zwłaszcza al. Piłsudskiego i wiadukt Tarnobrzeski) ze wszystkich możliwych źródeł.

Skorzysta województwo i powiat rzeszowski

98,5 mln zł trafi do Samorządu Województwa Podkarpackiego. Środki będą przeznaczone na trzy inwestycje drogowe. W ramach tych środków, za kwotę 69,2 mln zł, zmodernizowane zostaną drogi wojewódzkie w Bieszczadach. Rozbudowana i przebudowana zostanie również droga wojewódzka nr 986 odcinek Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka i budową wiaduktu w. Ropczycach nad linią kolejową nr 91. Wysokość dofinansowania to 28,5 mln zł.

- Cieszy nas, że kwota 1,7 mld zł, która trafi do Podkarpacia, front inwestycji w regionie będzie realizowany z udziałem środków BGK. To specjalny instrument, który nie będzie obciążał samorządów, możemy liczyć na aż 95 procentowe dofinansowanie - powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Fot. Karol Woliński

Na Programie Inwestycji Strategicznych skorzysta także powiat rzeszowski. 14, 9 mln zł wyniesie dofinasowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta.

- Te środki polepszą warunki funkcjonowania mieszkańców, ale także wszystkich środowisk na terenie powiatu rzeszowskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy rządowi za te środki - mówił w imieniu samorządowców z powiatu starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Wsparcie w ramach Polskiego Ładu trafi również do gmin z powiatu rzeszowskiego. Zyskają m.in.: Głogów Małopolski - 9 mln zł na rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej, Trzebownisko - 9,7 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łące w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych, Boguchwała - 8 mln zł na budowę przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj.

Fot. Karol Woliński

Pełna lista dofinansowanych wniosków z terenu województwa podkarpackiego dostępna jest TUTAJ.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4