Rozbudowa ul. Myśliwskiej na os. Pogwizdów Nowy. Jest przetarg na projekt

KATEGORIA: INWESTYCJE / 4 listopada 2021

Fot. Paweł Bialic

- Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Myśliwskiej, na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Św. Huberta, został właśnie ogłoszony. Zainteresowane opracowaniem projektu firmy swoje oferty mogą składać do 2 grudnia tego roku - poinformował w czwartek, 4 listopada Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.

Zwycięzca przetargu będzie miał 11 miesięcy od daty podpisania umowy na dostarczenie gotowego projektu.

Planowany w ramach zadania „Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Św. Huberta” zakres prac ma objąć m.in.:

- budowę brakującego chodnika przy ul. Myśliwskiej po południowej stronie drogi wraz z przebudową istniejących chodników (długość ok. 651 m),

- poszerzenie jezdni ul. Myśliwskiej do szerokości 7,0 m,

- budowę dwóch zatok autobusowych,

- przebudowę skrzyżowania z ul. Pogwizdowską wraz z rozbudową ul. Pogwizdowskiej na odcinku ok. 65 m,

- przebudowę skrzyżowania z ul. Św. Huberta (na odcinku ok. 30m),

- budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem skrzyżowań,

-- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę/przebudowę zjazdów, skrzyżowań z istniejącymi drogami oraz przebudowę sieci kolidujących.

Zakres opracowania obejmie budowę/rozbudowę/przebudowę dróg publicznych o łącznej długości ok. 746 m.

- Rozbudowa ul. Pogwizdowskiej i Myśliwskiej jest wpisana do tzw. kontraktów osiedlowych, które Konrad Fijołek podpisywał z mieszkańcami w trakcie trwania kampanii wyborczej - dodaje Gernand.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4