Budowa estakady ES-1 na S19 to też duże wyzwanie inżynieryjne. Zobacz liczby

KATEGORIA: INWESTYCJE / 17 stycznia 2023

Fot. GDDKiA

Tunel na odcinku S19 Rzeszów Południe – Babica, którego drążenie ma wkrótce rozpocząć się dzięki wielkiej maszynie TBM to nie jedyny imponujący obiekt, który powstanie na tym podkarpackim fragmencie trasy Via Carpatia. Równie ciekawa może być powstająca w podrzeszowskiej Racławówce estakada ES-1.

W województwie podkarpackim trwa jedna z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. To ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica. W ramach inwestycji wybudowany zostanie tunel o długości ok. 2,2 km, a także trzynaście obiektów inżynierskich, w tym estakada realizowana w technologii nasuwania podłużnego.

Estakada ES-1 – parametry, ilości materiałów, ciekawostki

- Wyzwaniem inżynieryjnym na budowie odcinka S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy jest niewątpliwie realizacja tunelu. Jednak ciekawe są także inne obiekty powstające w ramach tej inwestycji. Przykładem jest estakada ES-1 w miejscowości Racławówka. Przeprowadza ona drogę ekspresową S19 nad drogą powiatową nr 1409R, drogą powiatową nr 1408R, korytarzem przejścia dla małych zwierząt oraz potokiem Lubcza - informuje Joanna Rarus, rzecznik prasowy Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Podstawowe parametry obiektu:

- długość całkowita: 413 m

- rozpiętości przęseł jezdni lewej: 42,0 m + 6 × 54,5 m + 42,0 m

- rozpiętości przęseł jezdni prawej: 42,0 m + 6 × 54,5 m + 42,0 m

- wysokość podpór pośrednich od ok. 6 m do 13 m.

Obiekt składa się z ośmiu przęseł i dziewięciu podpór a ustrój nośny obiektu skrzynkowy z betonu sprężonego jest rozdzielony dla każdej z jezdni.

- Obiekt realizowany będzie w technologii nasuwania podłużnego przy użyciu awanbeków (dziobów montażowych). Metodę tę stosuje się w szczególności do budowy ciągłych obiektów wieloprzęsłowych sprężonych. Technologia ta umożliwi prefabrykację poszczególnych segmentów skrzynek na wytwórni prefabrykacji usytuowanej za podporą skrajną, a po ich doprężeniu kablami sprężającymi centrycznymi do poprzednio wykonanych segmentów, sukcesywne wysuwanie ich aż do położenia docelowego - wyjaśnia Rarus.

Do wykonania konstrukcji ustrojów nośnych będą potrzebne:

– stal zbrojeniowa w ilości 1620 t (tj. 1 620 000 kg),

– beton mostowy wysokiej wytrzymałości C50/60 w ilości 8450 m 3. Do jego dostarczenia potrzebnych będzie ok. 900 betonowozów.

Ciekawostkę stanowi fakt, iż całkowity ciężar samego ustroju nośnego jednej jezdni (bez wyposażenia) wyniesie ok. 11 120 t i zostanie nasunięty za pomocą urządzeń trakcyjnych do nasuwania. Obrazowo można to opisać to tak, jakby przesuwać zestaw 185 szt. 60-tonowych wagonów kolejowych.

– stal sprężająca w postaci siedmiodrutowych lin stalowych wysokiej wytrzymałości w ilości 494 t ( tj. 494 000 kg).

Łączna długość lin, które będą potrzebne do sprężenia ustroju wyniesie 421 000 mb tj. 421 km! Gdyby rozłożyć liny jedna za drugą wzdłuż autostrady A4, można by pokonać dystans pomiędzy Rzeszowem a Wrocławiem.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

Postęp prac

Do końca roku 2022 na obiekcie ES-1 wykonano wszystkie podpory pośrednie oraz podpory skrajne w zakresie I etapu do poziomu ław podłożyskowych.

Do wykonania podpór wykorzystano:

– stal zbrojeniową w ilości 544 t (tj. 544 tysiące kg),

– beton mostowy C30/37 w ilości 1900 m 3 na oczepy pali (fundamenty),

– beton mostowy C35/45 w ilości 1500 m 3 na filary, przyczółki i skrzydła (podpory).

Podpory posadowiono pośrednio na 416 szt. pali Franki NG średnicy 610 mm o długościach od 14 do 17 m. Do ich wykonania zużyto 150 t stali zbrojeniowej oraz 2000 m 3 betonu C30/37.

Obecnie na estakadzie zakończono prace związane z wykonaniem żelbetowych fundamentów, rusztu i ścian konstrukcji stanowiska do prefabrykacji segmentów ustrojów nośnych. Rozpoczęto montaż części stalowych rusztowania i elementów deskowania segmentów na stanowisku prefabrykacji. Ku końcowi zmierzają roboty związane z montażem awanbeków (dziobów montażowych).

Odcinek S19 Rzeszów Południe – Babica

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie też węzeł Babica (węzeł typu trąbka) zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Lutoryż oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP Lutoryż w kierunku Rzeszowa i przy Centrum Zarządzania Tunelem).

Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to 2 230 165 684,48 zł brutto. Zakończenie prac zaplanowano w II kwartale 2026 roku.

- Dzięki budowie S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duża liczba pojazdów przejeżdżających przez te miejscowości powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. To także element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia - dodaje Joanna Rarus.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4