Powstanie prawoskręt z ul. Słowackiego w ul. Szopena. Inwestycja dla urzędników?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 27 marca 2019

Prawoskręt powstanie kosztem pasa zieleni przylegającego do ul. Słowackiego
Fot. Paweł Bialic

Miejscy urzędnicy ogłosili przetarg na budowę prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena. Obecnie w godzinach szczytu kierowcy narzekają na duże problemy z wyjazdem w ul. Szopena. Ci, którzy chcą skręcić w prawo, muszą często czekać z powodu samochodów, które skręcają w lewo. Ich wyjazd z kolei jest blokowany przez tych, którzy skręcają z ul. Szopena (od strony mostu Zamkowego) w ul. Słowackiego. Sygnalizacja świetlna działa jednak na tym skrzyżowaniu tylko w wybranych godzinach.

Skorzystają urzędnicy z ratusza?

Budowa prawoskrętu ma więc ułatwić wyjazd w stronę ul. Szopena. Zgodnie z oficjalnymi założeniami inwestycja „przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz ograniczy ilość kolizji i wypadków drogowych”. Złośliwi komentują jednak, że determinacja ratusza w budowie tego prawoskrętu spowodowana jest również chęcią ułatwienia życia miejskim urzędnikom, w tym samego prezydenta Tadeusza Ferenca, którzy codziennie podróżują tą trasą w drodze powrotnej z pracy nie tylko w samym ratuszu, ale i w innych budynkach w rejonie Rynku.

Zakres robót jakie przewidziano w ramach inwestycji oprócz budowy samego prawoskretu obejmuje: przebudowę zatoki autobusowej na ul. Szopena; remont nawierzchni ulicy Słowackiego; rozbudowę chodników; przebudowę zjazdu do filharmonii od strony ul. Słowackiego; wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją; przebudowę sygnalizacji świetlnej z dostosowaniem do nowej geometrii skrzyżowania; a także korektę docelowej organizacji ruchu, przebudowę systemu odwodnienia i istniejących sieci uzbrojenia terenu, a także zagospodarowanie zielenią (obsianie trawą) terenu objętego pracami.

Przebudowa ul. Słowackiego obejmie odcinek o długości ok. 86 metrów, a prace przy ul. Szopena dotyczyć będą odcinka o długości ok. 80 metrów. Dodatkowy pas do prawoskretu jaki powstanie przy ul. Słowackiego ma mieć szerokość 3 m (dotychczasowy pas w kierunku ul. Szopena będzie mieć szerokość 3,5 m i stanie się lewoskrętem).

Wraz z budową prawoskrętu znikną też niektóre miejsca parkingowe
Fot. Paweł Bialic

Obecnie kierowcy wyjeżdżający z ul. Słowackiego w ul. Szopena korzystają z jednego pasa ruchu
Fot. Paweł Bialic

Dobudowa pasa ruchu do prawoskrętu oznacza też konieczność przesunięcia chodnika na rogu skrzyżowania i minimalnego zmniejszenia parkingu przy filharmonii (w miejscu gdzie na zdjęciu stoi czerwony samochód)
Fot. Paweł Bialic

Będzie mniej miejsc parkingowych i... drzew

W związku z przesunięciem chodnika w kierunku parkingu przed Filharmonią Podkarpacką likwidacji ulegną dwa miejsca postojowe w samym rogu parkingu. Rozebrane też zostanie kilka miejsc postojowych z płyt ażurowych przy ul. Słowackiego. Natomiast do wycinki przewidziano 6 lip (jedno drzewo już jest wycięte). Z kolei jedna lipa ma zostać przesadzona w inne miejsce przy ul. Słowackiego.

Zgodnie ze specyfikacją inwestycja ma być gotowa do 30 sierpnia tego roku (możliwy jest krótszy termin zaproponowany ze strony wykonawcy). Na oferty urzędnicy czekają do 10 kwietnia. Orientacyjna wartość zamówienia to 1 mln 44 tys. zł netto.

Tomasz Wrzesiński

Projekt organizacji ruchu w rejonie przebudowywanego skrzyżowania
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4